عمان

سیاسی و اجتماعی

اعتراض‌ها و واکنش‌های گسترده به آزادی و مبادله اسدالله اسدی

شاهزاده رضا پهلوی: راه‌حل پایان دادن به سیاست گروگان‌گیری حکومت ایران، فراخواندن سفرای اروپایی از تهران، اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است