کرمانشاه

سیاسی و اجتماعی

بیست‌وپنجم آبان؛ خیزش مردم، سرکوب خونین و سناریوهای امنیتی

بر اساس اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خیابان‌های بسیاری شهرهای ایران، از جمله تهران، کرج، شیراز، کرمانشاه، ایذه و کامیاران، صحنه برگزاری تظاهرات ضد حکومتی بود