سرکوب اعتراضات

سیاسی و اجتماعی

ناکامی جناح اصلاح‌طلب در امتیازگیری به‌ازای مشارکت در سرکوب خیزش سراسری

پس از دیدار هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات با محسنی‌ اژه‌ای و شمخانی، دو مهره کلیدی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، محمدعلی ابطحی از نامه‌نگاری خاتمی با خامنه‌ای خبر داد، اما گفت که تاکنون پیشنهادهای آن دیدار و این نامه مورد توجه حاکمیت قرار نگرفته است