هانتر بایدن

دیدگاه

قانون‌گریزی و اعمال نفوذ خصیصه ارثی بایدن‌ها است؟

یک مورخ به‌تازگی کشف کرده که پدر پدربزرگ پدر جو بایدن، موزز جی. رابینت، به تلاش برای قتل متهم و مجرم شناخته شده بود اما اطرافیان برای او وساطت کردند و سرانجام آبراهام لینکلن حکم عفو او را امضا کرد