تروریسم دولتی

جهان

ملاحظات اروپایی‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران

هر اقدامی که اتحادیه اروپا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستور کار قرار دهد در نهایت به معنای تغییر رویکرد اتحادیه اروپا از یک سیاست تعاملگرا با جمهوری اسلامی، به یک سیاست سخت‌گیرانه‌ است