پهپادهای ایران

سیاسی و اجتماعی

دفاع هوایی مشترک خاورمیانه چگونه با پهپادهای ایران مقابله می‌کند؟

اتحاد دفاعی منطقه‌ای در واقع از مدتی پیش در خاورمیانه برقرار بوده است، اما بسیاری از کشورهایی که بخشی از این چارچوب دفاعی محسوب می‌شوند، تاکنون ترجیح داده‌اند که در این مورد سکوت کنند