زنان افغان

سیاسی و اجتماعی

تاثیر فرمان‌های طالبان علیه زنان بر روند امدادرسانی به سیل‌زدگان

رهبر طالبان از زمان بازگشت به قدرت بیش از ۵۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده‌ است؛ یک مقام سازمان ملل می‌گوید این فرمان‌ها به روند امدادرسانی به سیل‌زدگان و نیازمندان در افغانستان آسیب زده‌ است