سپاه

سردبیری

اسرائیل پاسخ حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها را با کشتن فرمانده سپاه داد؟

در حالی سال ۲۰۲۳ میلادی را به پایان می‌بریم که وقایع ۸۰ روز گذشته در غزه و رویارویی شبه‌نظامیان منطقه با آمریکا و اسرائیل خبر از سال پرمخاطره‌ای برای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ می‌دهد