کلید خاموشی درد در مغز موش‌ها شناسایی‌ شد

این نقطه عطفی برای آینده تولید داروهای مسکن است

کارشناسان تاکنون معتقد بودند که آمیگدال مرکز واکنشها واحساسات منفی از جمله مبارزه یا فرار و اضطراب است-PIXABAY

تیم پژوهشی دانشگاه دوک کشف کرده که مغز موش قادر است مرکز حس درد را مسدود کند. این نقطه عطفی برای آینده تولید داروهای ضد درد است.

پژوهشگران در گزارشی که به تازگی منتشر شده گفته‌اند که مغز موش می‌تواند إحساس درد را به گونه‌ای غیرمنتظره متوقف کند.

تیم پژوهشی دانشگاه دوک می گویند این فعل و انفعال در آمیگدال (بخش خاکستری مغز) و ناحیه‌ای انجام می شود که کمتر پژوهشگری در آن در جستجوی مرکز کنترل درد بوده است.

کارشناسان تاکنون معتقد بوده اند که آمیگدال مرکز واکنش ها واحساسات منفی از جمله مبارزه یا فرار و اضطراب است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

فَن وانگ، استاد عصب شناسی (نیوروبیولوژی) در دانشکده پزشکی دانشگاه دوک می گوید: «مردم معتقدند مرکزی در مغز برای تسکین درد وجود دارد. به همین دلیل است که دارونماها موثرند.»

«سئوال اینجاست که مرکز توقف حس درد در کدام ناحیه از مغز قرار دارد.»

در جریان آزمایش ها، کارشناسان حس درد را به گونه ای ملایم در موش آزمایشگاهی تحریک کرده و سپس از تمام نواحی تولید حس درد در مغز نقشه برداری کردند. 

نتیجه این آزمایش نشان داد که هسته مرکزی آمیگدال (سی ای آگا) به دستکم ۱۶ مرکز حس درد، سیگنال‌‌های ضد درد فرستاده است.  

پژوهشگران سپس با استفاده از نور، گروه کوچکی از سلولهای مغز را به منظور تحریک أعصاب هسته مرکزی آمیگدال فعال کرده و متوجه شدند این روند می‌تواند نشانه‌های درد در موش را آرام کند.

دانشمندان می‌گویند این تجربه به آن ها امکان داده که «إحساس درد در حیوان را بطور کامل کنترل» کنند.

پروفسور وانگ می گوید پژوهشگران امیدوارند با استناد به این دستاورد بتوانند در آینده  مسکن‌هایی تولید کنند که تنها سلول‌های متوقف کننده حس درد را هدف قرار دهد.

این تحقیقات دنباله پژوهش های پرفسور وانگ در مورد سلسله اعصابی است که در بیهوشی‌های عمومی در عوض بی حس شدن، فعال می‌شوند.

او می‌گوید: «بخش اعظم پژوهش‌های پیشین بر روی نواحی‌ای بوده که با درد فعال می شوند. اما مناطق بسیاری در حین درد فعال می شوند که بطور معمول باید برای توقف حس درد کلیه آنها را مسدود کرد، در حالی که این یک ناحیه خاص در مغز می تواند حس درد را در مجموع متوقف کند.»

© The Independent

بیشتر از زندگی