توانایی عنکبوت در بازسازی مقعد امید به بازسازی اندام انسان‌ را افزایش داد

این کشف می‌تواند در آینده در درمان پزشکی مورد استفاده قرار گیرد

تصور بر این بود که پشتوانه اسکلت سخت بیرونی عنکبوت مانع رشد مجدد فراتر از دست‌ها و پاها می‌شود-University of Greifswald / AFP

محققان پس از اینکه دریافتند برخی از عنکبوت‌های دریایی جوان می‌توانند اندام‌های پایینی خود - از جمله ماهیچه‌ها، اندام‌های تناسلی و مقعد- را بازسازی- یا بدون آن‌ها زندگی کنند، حیرت‌زده شدند.

محققان دانشگاه برلین کشف کرده‌اند که این خزنده‌های چندش‌آور می‌توانند قسمت‌هایی از نیمه انتهایی بدن خود را بازسازی کنند.

پروفسور گرهارد شولتس، محقق اصلی این کشف مهم، گفت: «هیچکس انتظار چنین چیزی را نداشت.»

حشرات به توانمندی در بازسازی اعضای بدن معروف‌اند و برخی از حلزون‌های دریایی موفق شده‌اند سر جدیدی را به طور کامل از بدنی تازه بسازند.

پروفسور شولتس به اسکای‌نیوز گفت: «اگر به قلمرو حیوانات نگاه کنید، متوجه می‌شوید که توانایی بازسازی در گروه‌های مختلف حیوانات بسیار متفاوت است.»

«برای مثال، پهن‌کرم‌ها می‌توانند کل بدن خود را از مقدار محدودی بافت بازسازی کنند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

«از سوی دیگر، ما - پستانداران – نمی‌توانیم بازسازی چندانی انجام دهیم- بازسازی کبد، بافت‌ها و پوست، ولی غیر از آن، خیلی کم [می‌توانیم این کار را انجام دهیم].»

«در مورد بندپایان - سخت‌پوستان، حشرات، هزارپایان و انواعی از عنکبوت‌ها - کاملا ناشناخته بود که می‌توانند اجزایی از بدن را، غیر از دست‌ها و پاها، بازسازی کنند.»

محققان با مهارت پاهای عقب و قسمت انتهایی ۲۳ عنکبوت دریایی را قطع کردند تا ببینند آیا دوباره رشد خواهند کرد یا خیر.

چهار عنکبوت مسن‌تر چیزی را بازسازی نکردند، برخی از آن‌ها یک یا دو پا کم داشتند - اما اکثر ۱۹ [عنکبوت] نوجوان کپی اعضای مفقود بدن خود را تولید کردند.

۱۶ عنکبوت حداقل یک عضو از دست‌رفته بدن خود را بازسازی کردند، ۱۴ تا بخش انتهایی خود را بازسازی کردند، و ۹۰ درصد شان به‌‌رغم قطع عضو، مدتی طولانی زنده ماندند.

چنین پنداشته می‌شد که عنکبوت‌ها از پشتوانه اسکلت سخت بیرونی برخوردارند که مانع هر نوع رشد مجددی فراتر از دست‌ها و پاها می‌شود. تصور می‌شد که لایه سخت بیرونی مانع تولید سایر قسمت‌های بدن‌شان می‌شود.

پروفسور شولتس خاطرنشان کرد این کشف می‌تواند در آینده در درمان پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

او گفت: «فکر نمی‌کنم عنکبوت‌های دریایی نقش مهمی بازی کنند، اما کسی چه می‌داند؟ هرچه بیشتر در مورد بازسازی در قلمرو حیوانات بدانیم، بهتر می‌توانیم از آن در درمان پزشکی استفاده کنیم.»

این مطالعه در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم (Proceedings of the National Academy of Sciences) منتشر شده است.

© The Independent

بیشتر از علوم