بنت: «مأموریت اصلی» ما ضربه زدن به رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن است

این سخنان همزمان با ادامه گفتگوهای ایران، آمریکا و اعضای برجام در وین بر سر بحران هسته‌ای انجام می‌شود و به نوعی نگاه اسرائیل در مورد توافق احتمالی را بازتاب می‌دهد

ABIR SULTAN / POOL / AFP

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل با مجمع ستاد کل ارتش اسرائیل در پایگاه نظامی کریا در تل آویو دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، بنت «دیدگاه استراتژیک» خود را در مورد چالش های امنیتی مختلف پیش روی اسرائیل و «در درجه اول مسئله ایران» تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است: «نخست‌وزیر تأکید کرد که مأموریت اصلی دولت اسرائیل وارد کردن ضربات قابل‌توجه به رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه است.»

بنی گانتز وزیر دفاع و آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در این نشست شرکت داشتند.

این نشست همزمان با ادامه گفتگوهای ایران، آمریکا و اعضای برجام در وین بر سر بحران هسته‌ای انجام می‌شود و به نوعی نگاه اسرائیل در مورد توافق احتمالی را بازتاب می‌دهد.