«اهمیت دادن به حقوق زنان باعث پیشرفت یک کشور می‌شود»

نبود برابری جنسیتی مانع توسعه است

AFP

طبق یافته‌های پژوهشی که به تازگی انجام گرفته است احتمال رسیدن به بهداشت بهتر و رشد سریع‌تر در کشورهایی که وضعیت رعایت حقوق زنان بهتر است، بیش‌تر از کشورهایی است که به آزادیی‌های زنان بهایی نمی‌دهند.

طبق یافته‌های این بررسی که در مجله‌ی «بی‌ام‌جی اوپن» منتشر شده است این روند حتی در کشورهای با منابع کم نیز مشهود است.

محققان این پژوهش می‌گویند به‌رغم پیشرفت‌های اقتصادی خوبی که در بسیاری از بخش‌های جهان رخ داده است حقوق زنان غالبا نادیده گرفته می‌شود.

این محققان می‌گویند: «امروزه غالباً ارزش‌های حقوق بشری را از منظر اقتصادی زیر سوال می‌برند اما طبق داده‌های ما رعایت حقوق بشر و به ویژه رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان نه تنها مانع پیشرفت نیست بلکه به نفع آن است».

طبق یافته‌های این بررسی، رعایت حقوق زنان از اثرگذاری صرف بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی یا سیاسی و مدنی فراتر است و حفاظت از حقوق زنان با بهبود بهداشت و توسعه‌ی پایدار پیوند مستقیم دارد.

این محققان آمارهای حاوی اطلاعات حقوق بشر و حقوق اقتصادی و اجتماعی ۱۶۲ کشور را در بازه‌ زمانی سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بررسی کردند.

در کل، وضعیت بهداشت در کشورهایی که حقوق زنان وضعیت بهتری دارد بهتر از کشورهایی است که رعایت حقوق زنان ضعیف یا متوسط است. جلوگیری از بیماری به روش‌هایی مثل واکسن زدن، بهداشت باروری و تولد، میزان مرگ‌ومیر و امید زندگی از جمله‌ی شاخص‌های بهداشتی مورد نظر در این تحقیق بود.

در نتیجه‌گیری نهایی این تحقیق آمده است که نبود برابری جنسیتی فقط زنان را دچار معضل نمی‌کند بلکه مانع توسعه هم می‌شود.

طبق یافته‌های این بررسی، در کشورهایی که حفاظت از حقوق زنان دارای وضعیت مناسبی است ولی شمار تخت‌های بیمارستانی و پزشکان موجود همچنان از میزان میانگین کم‌تر است باز هم دست‌آوردهای بهداشتی همیشه از میزان متوسط بهتر است.

محققان می‌گویند: نتایج نشان‌گر آن است که اگر کشوری حتی منابع نداشته باشد اما ساختار حقوق بشری نیرومندی داشته باشد به دست‌آوردهای بهداشتی بهتری می‌رسد.

قبل از این، طبق تحقیقی که راجع به مرگ و میر کودکان انجام گرفته بود تبعیض جنسیتی باعث می‌شود تا مزیتی زیست‌شناختی که دختران به صورت ذاتی برای بقا دارند از بین برود. طبق یافته‌های محققان دانشگاه کویین مری لندن، میزان مرگ‌ومیر در میان دختران زیر پنج سال خارج از تناسب است و این در سراسر جهان با میزان نابرابری جنسیتی پیوند دارد.

وضعیت بقای زنان به طور طبیعی و زیست‌شناختی از مردان بهتر است به طوری که تقریباً در همه جای جهان بیش‌تر از مردان عمر می‌کنند و در برخی از کشورها بیش‌از ده‌سال بیش‌تر از مردان عمر می‌کنند اما طبق این تحقیق برخورد نابرابر با زنان در جامعه می‌تواند به این مزیت لطمه بزند.

دکتر «والنتینا گالو» پژوهش‌گر ارشد در این تحقیق می‌گوید: «هر چه نابرابری در جامعه بیش‌تر باشد بخت بقای دختران بیش‌تر لطمه می‌بیند و این به ویژه در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط مشهود است. سپس با از دست رفتن این مزیت در بقای زیستی، نابرابر جنسیتی نسل به نسل ادامه می‌یابد».

گالو می‌افزاید: «به علت نگرش مبتنی بر تبعیض جنسی که در آن ارزش پسران بیش‌تر از دختران است دسترسی دختربچه‌ها به منابع بهداشتی کم‌تر است و همچنین بیش‌تر در معرض مخاطرات بهداشتی قرار دارند. به همین دلیل هم خطر مرگ‌ومیر غالباً در میان آن‌ها بیش‌تر است. همچنین دختران از طریق مادران‌شان نیز بیش‌تر در معرض این خطر هستند مادرانی که در قیاس با مادران پسردار با تنبیه روبرو می‌شوند و قدر کم‌تری می‌بینند و به همین دلیل توانایی کم‌تری برای رسیدگی به دختران‌شان دارند».

دکتر گالو می‌گوید یافته‌های این بررسی که در اکتبر پارسال منتشر شد «خیلی ناراحت‌کننده است» و او را غافلگیر کرده است.

طبق‌ بررسی‌های قبلی، افزایش نابرابری جنسیتی با افزایش مرگ‌ومیر نوزادان پیوند دارد اما تا قبل از تحقیق کنونی معلوم نبود پسران بیش‌تر لطمه می‌بینند یا دختران.

© The Independent

بیشتر از زندگی