میگرن با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل رابطه دارد

محققان می‌گویند مطالعات بیشتری لازم است تا بتوان یافته‌ها را تعمیم داد و سازوکارهای زیربنایی را یافت

میگرن با تغییرات ساختاری مغز، از جمله تغییرات اثرگذار بر گردش خون در مغز و نیز ضایعه‌ها و تغییرات حجم مغز، ارتباط دارد - Canva

طبق مطالعه جدیدی، میگرن با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل در مرحله بعد پیوند دارد و این مطالعه، چگونگی ارتباط این دو بیماری عصبی را روشن‌تر می‌کند.

در تحقیقی که در مجله «درد و سردرد»( Headache and Pain) منتشر شده است، داده‌های بازه زمانی  ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ «گروه غربالگری سلامت موسسه ملی بیمه سلامت کره» را بررسی کرده‌اند تا مشخص کنند که آیا خطر ابتلا به زوال عقل در بیماران دچار میگرن، در قیاس با افرادی که به این بیماری عصبی دچار نیستند، بیشتر است یا خیر.

محققان، از جمله محققان دانشکده پزشکی دانشگاه یونسای در سئول، در مجموع داده‌های ۴۴ هزار و ۱۹۵ بیمار مبتلا به میگرن و ۴۴ هزار و ۱۹۵ فرد بدون میگرن را بررسی کردند.

میگرن اختلالی عصبی است که سردردهای مکرر ناتوان‌کننده ویژگی آن است و اغلب با عوارضی به نام پیش‌حمله (aura) همراه است که عامل خطر شناخته‌شده‌ای برای عارضه‌هایی مثل سکته مغزی و قلبی است.

حدود ۱۵ درصد جمعیت جهان به چنین سردردهایی دچارند و بیش از همه بین جوانان و میان‌سالان رواج دارد، در حالیکه زوال عقل عمدتا در بین افراد مسن‌تر رایج است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

محققان در این مطالعه جدید، با استفاده از داده‌های جمعیتی کره، خطر بروز انواع مختلف زوال عقل را در دوره پیگیری ۱۶ ساله‌ای بعد از تشخیص ابتلا به میگرن، تحلیل کردند.

طبق یافته‌های این محققان، میزان بروز زوال عقل در بیماران مبتلا به میگرن، ۱۳۹.۶ مورد در هر ۱۰ هزار نفر، و در گروه شاهد، ۱۰۷.۷ مورد در هر ۱۰ هزار نفر بود.

محققان می‌گویند که خطر ابتلا به انواع مختلف این اختلال زوال عصبی، شامل زوال عقل آلزایمری، زوال عقل عروقی، ترکیبی، یا دیگر انواع مشخص زوال عقل، در میان بیماران مبتلا به میگرن، بیشتر از همتایان آنان در گروه شاهد است.

بنا به نوشته محققان در این مطالعه، «نتیجه‌گیری، در مطالعه کنونی، [این است که] خطر ابتلا به زوال عقل به هر دلیلی، زوال عقل آلزایمری، زوال عقل عروقی و دیگر انواع زوال عقل در بیماران مبتلا به میگرن، بیشتر از گروه شاهد همتا است.»

محققان حدس می‌زنند که این پیوند بین میگرن و زوال عقل، می‌تواند چندین توضیح محتمل داشته باشد.

آن‌ها می‌گویند که میگرن با تغییرات ساختاری مغز، از جمله تغییرات اثرگذار بر گردش خون در مغز و نیز ضایعه‌ها و تغییرات حجم مغز، ارتباط دارد.

آن‌ها همچنین حدس می‌زنند که التهاب، تشکیل جرم، نارسایی در عوامل رشد عصب‌ها، و تغییرات مزمن دردناک در ساختار شبکه حافظه مغز، نیز دخیل باشند.

البته محققان می‌گویند که مطالعات بیشتری لازم است تا بتوان یافته‌ها را به کل جمعیت جهان تعمیم داد و سازوکارهای زیربنایی پیونددهنده میگرن و زول عقل را یافت.

© The Independent