حسگر پوشیدنی میزان نوشیدن الکل را کنترل می‌کند

این حسگر جدید به خصوص در مقایسه با برنامه‌های تلفن همراه برای یادداشت میزان مشروب‌نوشی، ابزار اندازه‌گیری جانشین و قابل‌قبول‌تری است

محققان هنوز این حسگرها را در شرایط زندگی واقعی به خوبی نیازموده‌اند - Pexels

محققان، حسگر پوشیدنی جدیدی ساخته‌اند که به گفته خودشان می‌تواند به می‌گساران محفلی در مدیریت بهتر مصرف الکل‌ کمک کند.

محققانی شامل پژوهشگران دانشکده پزشکی ییل ایالات متحده می‌گویند از حسگر میزان الکل در پوست (حسگر تی‌ای‌سی) که میزان اتانول دفع شده از پوست را می‌سنجد بیشتر در نظام عدالت کیفری برای نظارت بر خودداری از مصرف الکل استفاده شده است.

اما محققان می‌گویند اگر بخواهیم از این حسگر به منظور تشویق افراد به مدیریت مصرف الکل و حمایت از این امر استفاده کنیم، این دستگاه باید دقیق باشد، بتواند الکل را در کمترین زمان پس از نوشیدن ردیابی کند و پوشیدن آن ممکن و راحت باشد.

اما حسگرهای معمولی تی‌ای‌سی را بر مچ پا می‌بندند. این حسگرها حجیم‌اند و سروصدا و لرزش آن‌ها ممکن است فعالیت‌های روزانه ازجمله ورزش و خواب را مختل کند.

مدل‌های جدیدتر این حسگرها مچی است و کارایی بهتری دارد، اما پژوهشگران می‌گویند این حسگرها را هنوز در شرایط زندگی واقعی به‌خوبی نیازموده‌اند.

در این مطالعه جدید که هفته پیش در نشریه اعتیاد به الکل: پژوهش‌های بالینی و آزمایشگاهی (Alcoholism: Clinical and Experimental Research) منتشر شد، محققان برای تعیین دقت و راحتی حسگر تازه، موسوم به بک‌ترک اسکاین (BACTrack Skyn)، جوانانی را که بدمستی می‌کنند ارزیابی میدانی کردند و این حسگر را با دستگاهی که بر مچ پا بسته می‌شد، مقایسه کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در این تحقیق ۴۷ فرد ۱۸ تا ۲۵ ساله شرکت داشتند که طبق دستور به مدت یک تا شش روز هم حسگر اسکاین و هم حسگری سنتی دربرداشتند و مطابق روند معمول خودشان مشروب نوشیدند.

محققان می‌گویند این حسگر جدید به‌خصوص در مقایسه با برنامه‌های تلفن همراه برای یادداشت میزان مشروب نوشی، ابزار اندازه‌گیری جانشین و قابل‌قبول‌تری است.

به گفته این محققان، حسگر اسکاین در مقایسه با حسگرهای سنتی کمتر باعث اختلال در خواب می‌شود و کار با آن به هنگام ورزش و معاشرت اجتماعی هم راحت‌تر است.

البته این محققان می‌گویند برای آن‌که این حسگر برای کاربری گسترده تناسب بهتری پیدا کند باید قابلیت‌های آن را بیشتر توسعه داد.

به گفته این محققان دقت این حسگر در برخی اندازه‌گیری‌ها «عالی» بود و در کل «کافی» است.

اما این محققان درعین‌حال خاطرنشان کردند در این مطالعه نتوانستند ضوابط خودکاری برای تشخیص مصرف الکل که در زمینه‌های مختلف به‌طور یکنواخت قابل استفاده باشد، پیدا کنند.

آن‌ها می‌گویند برای مثال سطح تی‌ای‌سی مربوط به نوشیدن مشروب در شرکت‌کنندگان نیمه نخست این مطالعه با نیمه دوم آن فرق داشت.

این محققان می‌گویند برای آن‌که بتوان تشخیص خودکار مصرف الکل را منسجم‌تر انجام داد، باید قابلیت‌های سخت‌افزاری و تحلیلی نسل جدید زیست‌حسگرهای الکل افزایش یابد تا بتوان از آن‌ها در حوزه خود‌مدیریت‌رفتاری استفاده کرد.

© The Independent

بیشتر از جهان