کشف یک مرغ آوازخوان دوجنسیتی 

این سهره سینه‌سرخ به شکل برابر در طرف راست خود مشخصات نر دارد و در طرف چپ، مشخصات ماده

انی لیندسی، از مدیران برنامه نشانه‌گذاری پرندگان، گفت: «تمام گروه نشانه‌گذاری از دیدن چنین مورد نادری از نزدیک هیجان‌زده است و از دیدن این تجربه یک بار برای تمام عمر، لذت می‌برد.»  - (Credit: Annie Lindsay)

یک پرنده آوازخوان نادر که از نظر ژنتیکی نیمه‌ماده و نیمه‌نر است کشف شده و صدایش توسط محققان حفظ طبیعت در پنسیلوانیا ضبط شده است.  

دانشمندان سازمان حفظ طبیعت پاودرمیل، که بخشی از موزه کارنگی و تاریخ طبیعی در پیتزبورگ است، این سهره سینه‌سرخ را در ماه سپتامبر گرفت و نشانه‌گذاری کرد.  

این پرنده نرماده است، به این معنی که دارای مشخصه‌های توامان نر و ماده است.

در این مورد، پرنده تقریبا به شکل برابر در طرف راست خود مشخصات نر دارد و در طرف چپ، مشخصات ماده.  

جنسیت سهره‌های سینه‌سرخ را می‌توان از روی رنگشان شناسایی کرد، چرا که نرها زیر بالشان صورتی است و پرهای بالشان سیاه است و ماده‌ها زیر بالشان زرد رنگ و پرهای بالشان قهوه‌ای است.  

به گفته مرکز تحقیقاتی ایوین در پاودرمیل، این مرکز کمتر از ده پرنده نرماده را در ۶۴ سال نشانه‌گذاری پرنده‌ها، شناسایی کرده است.  

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

انی لیندسی، از مدیران برنامه نشانه‌گذاری پرندگان، گفت: «تمام گروه نشانه‌گذاری از دیدن چنین مورد نادری از نزدیک هیجان‌زده است و از دیدن این تجربه یک بار برای تمام عمر، لذت می‌برد.»  

او گفت: «یکی از اعضای تیم این تجربه را به دیدن اسب شاخدار تشبیه کرد و دیگری دیدن چنین موجود منحصربه فردی را هیجان آدرنالینی توصیف کرد. همه آن‌ها از این که بخشی از چنین تجربه باارزش و شاهد ثبت شناسایی موجودی جالب هستند، بسیار خوشحالند.»

او گفت: «نرمادگی دوتایی، در عین حال که بسیار نادر است، عادی است و نمونه‌ای عالی از روند فوق‌العاده ژنتیک را ارائه می‌دهد که افراد اندکی به آن برمی‌خورند.» 

این که این مرغ غیرعادی قابلیت تولیدمثل داشته باشد، مشخص نیست، اما این امکان در فرضیه است.

پرنده‌های ماده تنها یک تخمدان فعال دارند که معمولا در طرف چپ بدنشان قرار دارد و از آن جا که طرف چپ این پرنده نیز ماده است، در فرضیه و اگر جفتگیری موفقی با یک پرنده نر داشته باشد، ممکن است. 

قابلیت آن در تولیدمثل همچنین به این که آیا مانند پرنده نر آواز می‌خواند بستگی دارد. به گفته محققان اگر چنین باشد، امکان دارد که پرنده‌های ماده را جذب کند اما در عین حال واکنش قلمروی دیگر مرغان نر را برانگیزد.  

نرمادگی در میان پرندگان و گونه‌های حشرات، سخت‌پوستان و مارها، امر نامعمولی نیست. از آن جا که در تمامی گونه‌های پرندگان، تفاوت پر میان نرها و ماده‌ها چشمگیر است، امکان این که مرغان نرماده بیشتری، بیش از شناخت ما، در طبیعت باشند وجود دارد.  

با این حال، استفان راجرز، مدیر مجموعه پرندگان در موزه، به نشنال جغرافیا گفت: «یافتن پرنده نرماده‌ای که تفاوت‌های مشخصی را در ظاهر خود و به شکل نیمی نر و نیمی ماده بروز دهد، شانس یک در میلیون دارد.»  

© The Independent

بیشتر از زندگی