اسکلتی با دستان بسته راز یک مرگ را فاش می‌کند

این اسکلت متعلق به عصر آهن است

این اسکلت که دست‌هایش زیر لگن بسته شده از دوره‌ای چهار هزار ساله بین دوران نوسنگی تا قرون وسطی کشف شد-( PA )

پس از کشف بقایای مردی متعلق به عصر آهن که با دستان بسته و رو به زمین دفن شده بود، مرگ اسرارآمیزی (که احتمالا قتل بوده است) در باکینگ‌همشایر، در حال بررسی است. این مرد در مسیر حفاری برای طرح دومین خط ریلی پر سرعت ملی کشف شد.

این اسکلت در حالی که دست‌هایش زیر لگن بسته شده بود، طی یک عملیات حفاری در مزرعه ولویک نزدیک وندوور و همراه اکتشافات دیگر از دوره‌ای چهار هزار ساله بین دوران نوسنگی تا قرون وسطی کشف شد.

حالا استخوان‌شناسان در حال بررسی‌اند تا بفهمند آیا مرگ این مرد نتیجه قتل بوده است و یا اعدام.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دکتر ریچل وود باستان‌شناس پروژه گفت: «ما از قبل می‌دانستیم باکینگ‌همشایر از منظر باستان‌شناسی بسیار غنی است اما کشف منطقه‌ای که فعالیت انسان را در محدوده چهار هزار سال نشان بدهد ما حیرت‌زده کرده است.

علت مرگ مرد مزرعه ولویک برای ما معما است اما درباره بقایایی که در اعماق خندق پیدا شده است درحالی که دستانش بسته و صورتش رو به زمین است، احتمالات زیادی وجود ندارد.

امیدواریم که استخوان‌شناسان ما بتوانند حقایق بیشتری را درباره این مرگ احتمالا دهشتناک به دست آورند.»

در جایی دیگر هم یک بنای تاریخی دایره‌ای متشکل از ستون‌های چوبی به قطر ۶۵ متر که  نشان‌گر مشخصه‌های انقلاب زمستانی و مشابه بنای استون هنج در ویلتشیر است، به همراه اسکلتی در یک تابوت سربی کشف شده است.

دکتر وود افزود: «این ساختار دایره‌ای چوبی، تدفین رومی با سرب و راز اسکلت مزرعه ولویک، این حقیقت را اثبات می‌کند که مردم بسیار پیش‌تر از ما در این نواحی مشغول کار و زندگی بوده و درگذشته‌اند.»

به گفته اچ اس تو (HS2 پروژه باستان‌شناسی)، این فرد دفن شده در چنین تابوتی باید شخص مهمی بوده باشد تا بتواند بهای چنین روش تدفین پرهزینه‌ای را پرداخت کند.

مایک کورت باستان‌شناس ارشد این پروژه گفت، این اکتشافات از طریق سخنرانی‌های مجازی روزهای آزاد (روزهای بازدید عمومی و سخنرانی) و در قالب یک مستند به زودی دراختیار جوامع و مردم قرار خواهد گرفت.

او افزود: «ما در حال کشف سرمایه‌ای از باستان‌شناسی هستیم که میراث فرهنگی ما را غنی می‌کند.

این مقیاس تمام و کمال از اکتشافات، محدوده جغرافیایی و گستره وسیعی از تاریخ‌مان که زیر زمین مدفون شده، برای طرح باستان‌شناسی اچ اس تو، موقعیتی منحصر به فرد فراهم می‌کند تا داستان باکینگ‌همشایر و بریتانیا را روایت کند.»

گزارش  های بیشتر از پرس اسوسیشن

© The Independent

بیشتر از زندگی