پیشنهاد عجیب کدخدای روستایی در فرانسه: وایاگرای رایگان توزیع کنید

این کدخدا امیدوار است با این پیشنهاد جلوی بسته شدن تنها مدرسه روستا را بگیرد

گزارش از جان استون

دهدار روستایی در فرانسه برای جلوگیری از کاهش جمعیت این روستا، پیشنهاد غیر‌معمولی را مطرح کرده است. او خواهان توزیع رایگان قرص وایاگرا شده است.

این روستای ۶۵۰ نفری در جنوب پاریس، با کاهش جمعیت کودک و خطر تعطیل شدن مدرسه محلی‌ا‌ش مواجه است. حدود ۳۰ کودک در این مدرسه درس می‌خوانند.

دایر ماندن این مدرسه مستلزم این است که تعداد کودکان این روستا از یک تعداد مشخص کمتر نباشد و این دهدار با پیشنهادش امیدوار است به افزایش جمعیت کودکان کمک کرده و این حد نصاب را حفظ کند.

دبوزی به یک وب‌سایت خبری گفته است: «روستایی که بچه‌ای در آن نباشد، می‌میرد... قرص‌های وایاگرا بین زوج‌های ۱۸ تا ۴۰ سال توزیع خواهد شد تا شانس بارداریشان را بالا ببرد. با این روش امیدواریم مدرسه‌ «مونته رو» و همچنین مدرسه دیگری در روستای مجاور، دایر بمانند.»

این قرص‌ها در دسترس ساکنان فعلی روستا و کسانی که قصد نقل مکان به این روستا را دارند قرار خواهد گرفت.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که از آن‌جایی که وایاگرا در فرانسه تنها با نسخه پزشک فروخته می‌شود، هنوز مشخص نیست آیا این اقدام قانونی خواهد بود یا نه.

دهدار «مونته رو» می‌گوید که در حال حاضر قرصی توزیع نشده و هدف اصلی‌اش از مطرح کردن این پیشنهاد این بود که توجه عموم به لزوم باز ماندن مدرسه این روستا جلب شود.

© The Independent

بیشتر از زندگی