سازمان بهداشت جهانی از کمبود لوازم پزشکی برای مقابله با کرونا خبر داد

برای مقابله با کرونا به روپوش، ماسک و دستکش حفاظتی بیشتری احتیاج است

بیش از ۳۰ هزار مورد کرونا در جهان گزارش شده- Philip FONG / AFP

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید، جهان دچار کمبود وسایل حفاظتی کادر پزشکی در مقابله با ویروس کروناست.

تدروس ادهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی، می‌گوید برای مقابله با بیماری کرونا به روپوش، ماسک و دستکش حفاظتی بیشتری احتیاج است.

او همچنین گفت: «در طول دو روز گذشته روند شیوع بیماری در چین کند شده است، اما «این شاخص می‌تواند بار دیگر افزایش یابد.»

اکنون بیش از ۳۰ هزار مورد کرونا در جهان گزارش شده و بیش از ۶۰۰ نفر - عمدتا در چین - بر اثر عوارض آن درگذشته‌اند.

سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا را یک «اپیدمی بی‌سابقه» توصیف و اعلام وضعیت اضطراری کرده است.

مقامات چین یک بیمارستان جدید در ووهان، مرکز شیوع ویروس کرونا، ساخته‌اند.

© The Independent

بیشتر از جهان