«از دید سازمان ملل افغانستان در شرایط گذار قرار دارد و تداوم وضعیت کنونی پذیرفتنی نیست»

نصیراحمد اندیشه: با اینکه جنگ به صورت فیزیکی در افغانستان جریان ندارد، کشورهای جهان از بابت امنیت خود احساس خطر می‌کنند

در حاشیه سومین دور نشست «روند وین برای افغانستان دموکراتیک» در وین، پایتخت اتریش، نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در سازمان ملل، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت که با اینکه جنگ به گونه فیزیکی در افغانستان وجود ندارد، کشورهای جهان نگرانی شدیدی در قبال امنیت در آینده، احساس می‌کنند و به همین دلیل، افغانستان هنوز از  توجه کشورهای جهان دور نشده است.

اندیشه گفت که موضوع افغانستان هنوز از موضوع‌های مهم در برنامه و دستورکار سازمان ملل است. او افزود: «سازمان ملل معتقد است که افغانستان در یک وضعیت گذار قرار دارد و شرایط کنونی تداوم‌یافتنی نیست.» به گفته او، سازمان ملل باور دارد که برای گذار از این وضعیت، گروه‌های دخیل در موضوع افغانستان، از جمله طالبان، باید در گفت‌وگویی ملی حاضر شوند و امکان تغییر وضعیت سیاسی را فراهم کنند.

نماینده افغانستان در سازمان ملل، به کنار گذاشته شدن افغانستان از محور توجه بین‌المللی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که هرچند به دلیل فروکش کردن رویارویی‌های آشکار در افغانستان و تشدید جنگ در اوکراین و اسرائیل، این موارد اخیر توجه بیشتری در جهان به خود جلب کرده است، کشورهای دنیا هنوز هم به افغانستان توجه دارند.

او تصریح کرد: «افغانستان در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که همه نورم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که در گذشته عضو آن‌ها بود، در آن نقض شده است و کشور به شیوه قرون وسطایی اداره می‌شود. کشورهای دنیا نمی‌خواهند که با ادامه یافتن این وضعیت در افغانستان، این کشور به نمونه‌ای برای دیگر جوامع مشابه تبدیل شود و این وضعیت در دیگر کشورها نیز تکرار شود.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به گفته او، کشورهای دنیا افزون بر موضوع نقض حقوق بشر در افغانستان و تبعات منفی آن بر جهان، از احتمال تشدید تروریسم و گسترش آن از افغانستان به دیگر کشورها نیز نگرانند و به همین دلیل، نمی‌توانند افغانستان را از مباحث بین‌المللی کنار بگذارند.

نماینده افغانستان در سازمان ملل که در نشست «روند وین برای افغانستان دموکراتیک» شرکت کرده است، گفت که این نشست تمرکز شدیدی بر وضعیت حقوق بشر مردم افغانستان دارد. او افزود که آنچه در این نشست پیش می‌رود، با اهداف سازمان ملل برای تغییر وضعیت در افغانستان همسویی دارد و در تقابل نیست.

به گفته نصیراحمد اندیشه، مبحث حقوق بشر در افغانستان، هنوز در معرض توجه سازمان ملل متحد قرار دارد، اما نقشه راه دبیرکل سازمان ملل که اخیرا پس از ارزیابی مستقلی از شرایط افغانستان تهیه شده است، بر ایجاد ساختاری سیاسی متمرکز است که بتوان در پرتو آن به  موضوع حقوق بشر پرداخت و نتایج ملموسی به دست آورد.

او با اشاره به نقشه راه دبیرکل سازمان ملل برای آینده سیاسی افغانستان، گفت: «بحثی که دبیرکل سازمان ملل مطرح کرده است، یک گام از موضوع حقوق بشر فرا‌تر است و آن گام، وضعیت سیاسی است. زیرا تا زمانی که وضعیت سیاسی تغییر نکند، ما  قادر به عملی کردن پیشنهادهای سازمان ملل برای تحقق حقوق بشر نخواهیم بود.»

با این حال، او تاکید کرد که سیاستگذاری‌های افغانستان در گذشته «انسان‌محور و حقوق‌بشرمحور» نبوده است و سیاستمداران افغانستان باید از این تجربه درس بگیرند.