مذاکرات اردن و اسرائیل برای مبادله زندانیان

گفتگوهای اردن و اسرائیل هفته آینده آغاز می شود

فعالان اسراییلی در اعتراض به بازداشت هبا البادی شهروند اردنی، که در اسراییل بازداشت شده است AFP

قرار است یک هیئت امنیتی بلند پایه اسرائیل به زودی عازم اردن شود تا گفت و گو با مقامات اردن را به منظور مبادله زندانیان میان دو کشور آغاز کند، در حال حاضر، دو تن از شهروندان اردنی در اسارت اسرائیل به سر می برند و اردن نیز یک شهروند اسرائیلی را در بازداشت دارد. البته دو کشور برای تبادل اسیران، در گذشته نیز مذاکراتی را آغاز کرده بودند اما در آن وقت، اسرائیل مسئله ای آزادی زندانیان اردنی را مشروط به موافقت اردن برای بهره برداری اسرائیل از اراضی منطقه باقوره کرده بود و این مشروطیت، مانع پیشرفت مذاکرات شد و پرونده تبادل زندانیان به صورت حل نشده باقی ماند. اکنون اسرائیل از شرط یاد شده صرف نظر کرده است و دو کشور در تلاش برای آغاز گفت و گو ها به منظور مبادله اسیران هستند.

یک منبع آگاه گفت: مذاکرات میان دو جانب که در ماه اوت گذشته آغاز شده بود به خوبی پیش می رفت اما پس از افزایش دخالت های برخی از سیاستمداران اسرائیلی، به ویژه هنگامی که پرونده تبادل زندانیان به مسئله ای اراضی باقوره پیوند داده شد، گفت و گو میان دو جانب با بن بست مواجه شد. البته مدت تعیین شده برای بهره برداری اسرائیل از اراضی اردن چندی پیش پایان یافت و اسرائیل خواستار تمدید مجدد قرارداد شد تا بهره برداری کشاورزان اسرائیلی از مناطق یاد شده ادامه یابد. در پاسخ به پیشنهاد اسرائیل، دولت اردن از تمدید مجدد این پیمان خودداری کرده و خواستار اعاده اراضی مزبور بر اساس توافقنامه ای صلح میان دو کشور شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

منبع خاطرنشان کرد که شیوه ای رفتار اسرائیل با اردن بر سر مسئله ای تبادل زندانیان، اهانت آمیز بود و هیئت اسرائیلی تلاش داشت اردن را وادار به پذیرش پیشنهاد اسرائیل کند تا مبادله زندانیان در ازای اجاره ای اراضی باقوره از سوی اسرائیل، صورت گیرد. همین مسئله باعث شد تا اردن یک شهروند اسرائیلی که وارد خاک آن کشور شده بود را دست گیر کند و سپس در صدد مبادله زندانیان با اسرائیل شود. البته پس از تیره شدن روابط میان دو جانب، اردن سفیر خود را از تل آویو به امان فراخواند تا در مورد این مسئله با وی رایزنی و مشورت کند.

قابل تذکر است که دولت اردن در گذشته بدون این که شرطی در میان گذارد، اسیران اسرائیلی را  بار ها به مقامات آن کشور سپرده است.

یک مقام آگاه اسرائیلی با انتقاد از سیاست رهبری اسرائیل گفت: "دولت اسرائیل پیوسته به دنبال برتری طلبی است و روش برخورد آن با جهان عرب و کشورهای منطقه، قابل پذیرش نیست، زیرا اردن هم پیمان اسرائیل است و پیوند اسرائیل با این کشور نقش موثری در تأمین منافع اسرائیل دارد، اما متأسفانه، رهبری اسرائیل، قادر به درک اهمیت این مسئله نیست." وی افزود: "شیوه برخورد رهبری اسرائیل با اردن در زمینه های متعددی از جمله، قهرمان خواندن دیپلمات اسرائیلی که دو شهروند اردنی را به قتل رساند، کار درستی نیست و این گونه سیاست ها، می تواند منجر به کاهش اعتماد کشورهای خارجی به اسرائیل شده و به زیان کشور و منافع ملی تمام شود."

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia