اتحادیه اروپا ۲۶۸ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند

این کمک در بخش‌های آموزش، سلامت عمومی، و مهاجران مصرف خواهد شد

اتحادیه اروپا بسته کمی دیگری به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داد-JAVED TANVEER / AFP

اتحادیه اروپا بسته کمی دیگری به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داد. این کمک‌ها به صورت پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت زندگی مردم مصرف خواهد شد. 

تارنمای اتحادیه اروپا در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۸ ژانویه به نشر رساند، نوشت: «این کمک‌های حیاتی به صورت پروژه‌هایی در حوزه آموزش، رشد معیشت و حفظ سلامت مردم، از جمله برای پناهجویان، مهاجران، و آوارگان داخلی در نظر گرفته شده است.»

 این کمک‌های اتحادیه اروپا از طریق برنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد مانند (UNHCR. UNDP.WFP.IOM.WHO) اجرا خواهد شد. دو پروژه آن‌ها نیز از مدافعان حقوق بشر و کنشگران مدنی حمایت خواهد کرد. 

جوتا اروپیلینن، کمیسر مشارکت‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا، در آن باره گفت: «آنچه بارها تکرار کرده‌ایم، اکنون انجام می‌دهیم. ما هرگز افغانستان را به حال خود رها نخواهیم کرد. بسیار خوشحالم که به نیازهای اصلی انسانی آنان توجه می‌شود.»  خانم اورپیلینن افزود که آن پروژه‌ها بر بهداشت، تغذیه، آب پاک، بهداشت، و آموزش، به ویژه برای زنان و دختران متمرکزند و از فعالیت‌های درآمدزا، امنیت غذایی، و بازارهای محلی حمایت می‌کنند. او تصریح کرد: «ما برای کاهش رنج مردم و تضمین آینده برای مردم افغانستان، به ویژه زنان و جوانان، به سرعت اقدام کرده‌ایم.

هفت پروژه از طرح مذکور با کمک‌هایی به ارزش ۱۸۶ میلیون یورو از درمان و بهداشت، آموزش، و معیشت حمایت می‌کند و از طریق برنامه‌هایی چون صندوق کودکان سازمان ملل( یونیسف)، برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) و برنامه جهانی غذا (WFP) پیش برده می‌شود. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در حدود ۵۰ میلیون یورو به صورت کمک نقدی به آموزگاران، ظرف دو ماه زمستان بین آنان توزیع خواهد شد. تخمین زده می‌شود که در حدود ۱۹۴ هزار معلم، مقرری ماهانه‌ای حدود ۹۰ یورو دریافت خواهند کرد. 

۱۱ میلیون یورو نیز برای تامین یک وعده غذا برای دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس در نظر گرفته شده است که از سوی یونیسف اجرا می‌شود. 

۱۰ میلیون یورو نیز از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش اثرات کویید-۱۹و مبارزه با آن در نظر گرفته شده است که از با مدیریت سازمان جهانی بهداشت هزینه خواهد شد. همچنین، برای ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال (پولیو) نیز در حدود ۲۵ میلیون یورو اختصاص داده شده است که آن پروژه را نیز یونیسف مدیریت می‌کند. سازمان غذایی جهان نیز برنامه کار در مقابل غذا را به ارزش ۵۰ میلیون یورو روی دست خواهد گرفت و بدان ترتیب، برای ۴۵۰ هزار تن در افغانستان امکانات دسترسی به غذا یا پول نقد در برابر کار، میسر خواهد شد. 

اتحادیه اروپا با همکاری نهاد‌های حمایت از مهاجران سازمان ملل متحد و کمیته مهاجرت نروژ، برنامه حمایت از مهاجران، پناهجویان، و آوارگان داخلی را نیز در چارچوب این کمک‌ها در نظر گرفته‌اند که هزینه آن در حدود ۷۹ میلیون یورو ارزیابی می‌شود. این برنامه، مهاجران، و آوارگان افغان را در کشور‌های پاکستان، ایران، آسیای مرکزی، و نیز در داخل افغانستان، مورد حمایت قرار خواهد داد. پروژه جداگانه‌ای به ارزش ۱۵ میلیون یورو نیز برای حمایت از کودکان بدون سرپرست در آن محدوده تنظیم شده است. 

اتحادیه اروپا می‌گوید که در ماه‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای کمک به افغان‌ها و زمینه‌سازی برای اشتغال و خودکفایی آنان روی دست خواهد گرفت. این پروژه‌ها در چارچوب بسته حمایتی یک میلیارد یورویی اتحادیه اروپا قرار دارند که سال گذشته برای کمک به مردم افغانستان در نظر گرفته شده بود و به‌زودی در افغانستان اجرا خواهند شد.