خبر خوب: سر و کله اسب دریایی پوزه‌بلند نادر در سواحل بریتانیا پیدا شد

به دلیل تغییرات محیطی و تخریب زیستگاه گیاهان دریایی، جمعیت اسب دریایی کاهش چشمگیری داشته است

زیست‌شناسان دریایی یک اسب دریایی پوزه‌بلند را در بستر دریا در پلیموت ساوند Plymouth Sound انگلستان مشاهده کرده‌اند. 

در ویدیویی که از سوی خیریه حفاظت اقیانوس‌ Ocean Conservation Trust به اشتراک گذاشته شد، تصاویری از زاویه نزدیک از یک اسب دریایی پوزه بلند که به آن اسب دریایی خاردار نیز می‌گویند، مشاهده می‌شود.

به گفته این نهاد خیریه به رویترز، به دلیل تغییرات محیطی و تخریب زیستگاه گیاهان دریایی، جمعیت اسب دریایی کاهش چشمگیری داشته است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مارک پاری، مدیر توسعه نهاد خیریه حفاظت اقیانوس،‌ گفت: «پس از هفت سال کار در حفاظت از گیاهان دریایی برای خیریه حفاظت اقیانوس‌، تجربه نادر مشاهده اسب دریایی شگفت‌انگیز بود، زیرا اهمیت آنچه ما سعی داریم با کار مرمت گیاهان دریایی انجام دهیم، به وضوح نشان می‌دهد.»

به گفته نهاد خیریه حفاظت اقیانوس، وجود گیاهان ‌دریایی در زیستگاه‌های حفاظت شده برای حفاظت از گونه‌های جانوری دریایی ضروری است.

آلودگی آب دریاها و اقیانوس‌ها همه ساله بیش‌ از بیش زیستگاه‌ آبزیان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر اساس گزارشی که در ماه مه ۲۰۲۱ منتشر شد احتمال راه یافتن پلاستیک یک‌بارمصرف به اقیانوس‌ها، از هر پلاستیک دیگری بیشتر است؛ به طوری که تقریبا کل آلودگی مشهود در اقیانوس‌ها را به خود اختصاص داده و میزان سالانه آن پنج تا ۱۳ میلیون تن است. در نتیجه اکثر قریب به اتفاق پسماندها، در نهایت باعث آلودگی خشکی‌ها و اقیانوس‌ها و انقراض گونه‌های جانوری دریایی می‌شوند.

بیشتر از جهان