انتخابات ۱۴۰۰: نگاه ایندیپندنت فارسی

تحلیل رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری و آینده جمهوری اسلامی

Morteza NIKOUBAZL / AFP