نیویورک‌تایمز

دیدگاه

سه سیاست و اقدام فوری آمریکا در خاورمیانه کدام‌ها است؟

به‌ باور توماس فریدمن، دولت بایدن باید در درجه نخست یک سیاست قاطع، محکم و بازدارنده در برابر اقدامات جمهوری اسلامی اتخاذ کند. این سیاست باید شامل واکنش نظامی مشخص به حکومت ایران در منطقه باشد