خیره شدن به صفحه گوشی در تاریکی شب می‌تواند باعث افسردگی شود

 این پژوهش روی مجرای عصبی وصل‌کننده نوع خاصی از گیرنده نور در چشم به دو بخش از مغز انجام گرفته است

بعد از آن که دیگر موش‌ها را شب‌ها در معرض نور قرار ندادند هم این دوره‌ افسردگی سه هفته تداوم داشت. - PIXABAY

طبق بررسی جدیدی شب‌ها در معرض نور مصنوعی بودن می‌تواند رفتاری شبیه افسردگی در موش ایجاد کند.

به کمک یافته‌های این پژوهش می‌توان پی برد که شب‌ها در معرض نور زیاد قرار داشتن چطور باعث افسردگی انسان می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه علم و فناوری چین طی چندین هفته و در بازه‌های دو ساعتی موش‌ها را در معرض نور آبی قرار دادند که مشابه نور گسیلی از افزاره‌های الکترونیکی مثل تلفن همراه هوش‌مند یا آلاینده‌های نوری است.

بر پایه مشاهدات این پژوهشگران موش‌ها پس از سه هفته گرایش‌هایی از افسردگی بروز دادند که کاهش رفتارهای گریزآمیز و کاهش علاقه به قند نشان‌گر آن بود.

بعد از آن که دیگر موش‌ها را شب‌ها در معرض نور قرار ندادند هم این دوره‌ افسردگی سه هفته تداوم داشت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این پژوهشگران در مقاله‌ای تفصیلی راجع به این تحقیق نوشتند: می‌دانیم که  نوردرمانی روزانه دارای ویژگی‌های ضدافسردگی است اما ظاهراً شب‌ها در معرض نور شدید قرار داشتن با نشانگان‌های افسردگی پیوند دارد.

«با توجه به اثراتی که سیطره روشنایی‌های شبانه در دنیای صنعتی می‌تواند بر بهداشت روانی داشته باشد این یافته‌ها اهمیت دارد.»

 این پژوهش روی مجرای عصبی وصل‌کننده نوع خاصی از گیرنده نور در چشم به دو بخش از مغز انجام گرفته است که در شب خیلی قوی‌تر از روز با نور تحریک می‌شوند.

این محققان هشدار دادند باید به محدودیت‌های تحقیقات نوری روی جوندگان دقیقاً توجه داشت به خصوص اگر قرار باشد یافته‌ها در مورد انسان اعمال شود.

به نوشته این محققان برای شناخت بهتر چگونگی اثر گذاشتن نور بر حالت انسان باید در آینده تحقیقاتی روی همان مجاری عصبی در انسان و سازوکارهای مشترک افسردگی‌زایی در موش‌ها و انسان‌ها تحقیق کرد.

چنین همسنجی‌هایی برای فهم ما از رفتار انسان به ویژه در درون شهرها تبعات چشم‌گیری دارد.

در قسمت نتیجه‌گیری این تحقیق آمده است: در معرض نور شبانه قرار داشتن در روزگار پساصنعتی هر چه اجتناب‌ناپذیرتر شده است و در هیچ دوره‌ای از تاریخ تکامل ما سابقه نداشته است.

«در نتیجه این مجرای عصبی که برای مقاصد حفاظتی سازگاری یافته است ممکن است برای انتقال حالت منفی ناشی از نور شبانه به انسان گروگان گرفته شود.»

این پژوهش در مجله علوم عصبی نیچر چاپ شده است.

© The Independent

بیشتر از زندگی