ماموران خیال‌پردازی جنسی سر از آدرس اشتباه درآوردند

آنان در ازای دریافت پنج هزار دلار استخدام شده بودند

وکیل یکی از مردها گفت که این یک قرار تجاری بوده و موکلش با نیت ارعاب وارد خانه کسی نشده است- PIXABAY

دو مرد که برای اجرای یک خیال‌پردازی جنسی استخدام شده بودند، قمه به دست، سر از آدرس اشتباه درآوردند.

آنان در ازای دریافت پنج هزار دلار استخدام شده بودند تا در خانه‌ای در نزدیکی گریفین، در نیو ساوت ویلز استرالیا، مردی را با لباس زیر ببندند و با جارو بزنند. 

اما مشتری به خانه‌ای جدید رفته بود و مردها به اشتباه وارد همان خانه‌ قبلی او شدند که از ژوئیه سال گذشته آدرسش را داشتند. 

به گزارش بی‌بی‌سی، آنان در بدو ورود به خانه نام مشتری را صدا زدند و ساکن خانه وقتی چراغ را روشن کرد، دو مرد غريبه قمه به دست را در کنار تختخواب خود یافت. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دو مرد که به اشتباه خود پی بردند مودبانه معذرت‌خواهی کردند، با مرد صاحبخانه دست دادند و خانه را ترک کردند و سپس مرد صاحبخانه به پلیس تلفن زد. 

مردها وقتی عاقبت به آدرس درست رسیدند، مشتری‌شان متوجه چاقویی بزرگ در شلوار یکی از مردها شد و از او خواست تا آن را در اتومبیل بگذارد. 

بنا به گزارش‌ها او سپس قبل از رسیدن پلیس، برای آنها تخم مرغ، بیکن و نودل آماده کرد. 

پس از حکم قاضی مبنی بر این که نشانی از نیت ارعاب وجود نداشته، یکی از مردها تبرئه شده است. 

قاضی گفت که خیال‌پردازی جنسی از پیش تعیین نشده بود و مردها قمه را احتمالا به عنوان ابزار اجرای فانتزی با خود حمل می‌کردند. 

وکیل یکی از مردها گفت که این یک قرار تجاری بوده و موکلش با نیت ارعاب وارد خانه کسی نشده است.

© The Independent

بیشتر از زندگی