اتحادیه اروپا می‌گوید بدون کمک آنها بریتانیا برابر کرونا شکست می‌خورد

فروشگاههای بریتانیا بدون دسترسی به بازار مشترک اتحادیه اروپا دچار کمبود میشدند

فروشگاههای بریتانیا در روزهای نخست شیوع کرونا با کمبود اقلامی چون تخم مرغ، آرد و دستمال توالت رو به رو شد - REUTERS/Toby Melville/File Photo

مارگاریتیس شیناس، یکی از معاونین کمیسیون اروپا در اظهاراتی سخت جنجال برانگیز گفته است بخت با بریتانیا یار بوده که در هنگام شیوع ویروس کرونا این کشور هنوز از بازار مشترک اتحادیه اروپا خارج نشده است، هرچند بوریس جانسون نخست وزیر قصد دارد کشور را در صورت لزوم در ماه دسامبر سال جاری از بازار مشترک اتحادیه خارج کند.

آقای شیناس گفت تنها رشته های اقتصادی بازار مشترک «سوپرمارکت های ما را در این شرایط دشوار پر نگاهداشته است.»

او افزود: «فکر می کنم بخت یار بریتانیا بوده که با إحساس اطمینان از این که هنوز بخشی از بازار مشترک اروپاست، از اپیدمی کرونا گذر می کند.» 

«نمی توانم تصور کنم در صورت خروج بدون توافق بریتانیا از عضویت اتحادیه اروپا، در این شرایط بحرانی چه اتفاقی برای آن کشور می افتاد.»

نخست وزیر بریتانیا با خودداری از تمدید دوره انتقالی لغو عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، این کشور را در پایان سال جاری در لبه پرتگاه برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا قرار داده، هرچند مبارزه با شیوع ویروس کرونا مذاکرات در این زمینه را متوقف کرده است. 

در عوض، مایکل گوُو، وزیر کابینه بریتانیا در جریان آموزش ۵۰ هزار کارشناس تکمیل کردن فرم های گمرکی است که با ایجاد موانع حمل و نقل بازرگانی در مرز میان این کشور و اتحادیه اروپا لازم  خواهد شد.

بازرگانان می گویند حتی اگر توافقی محدود میان بریتانیا و اتحادیه اروپا حاصل شود، واقعیت أوضاع با برگزیت بدون توافق، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آقای شیناس در پاسخ به سئوال شبکه بی بی سی دائر بر این که آیا بدون وجود یک دوره انتقالی، بریتانیا از شیوع ویروس کرونا بیش از این لطمه می دید، گفت: «بی تردید.» 

او ضمن اشاره به ادامه تحویل مواد غذایی از اروپا به بریتانیا به رغم اپیدمی کرونا گفت: «این دقیقا به این خاطر است که بازار مشترک انجام آن را (تحویل غذا و مواد مصرفی) تضمین می کند.» 

آقای شیناس در مورد افق یک توافق بازرگانی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا گفت: «امیدواریم تا اول ژانویه به چشم اندازی برای توافق آتی دست یابیم.» 

هرچند فروشگاههای بریتانیا در روزهای نخست شیوع کرونا با کمبود اقلامی چون تخم مرغ، آرد و دستمال توالت رو به رو شد، اما گفته می شود مسئله کاملا حل شده و همه چیز به حال عادی بازگشته است.

در یک مرحله، جورج یوستیس، وزیر محیط زیست بریتانیا با غرور گفت دولت به رغم اینکه خود را برای برپا داشتن موانع مرزی آماده می کند، اما همچنان روند بازرگانی با اتحادیه اروپا را حفظ کرده است. 

بریتانیا مصرانه گفته است تا ماه دسامبر یک توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا میسر است، اما منوط به آن که بروکسل خط قرمزش را در مورد ماهیگیری، قوانین کار، حقوق مصرف کننده و محیط زیست ملغی کند.

اگر آقای جانسون از موضعش انصراف حاصل کند، دو طرف می توانند تا ماه آینده که ضرب الاجل تقاضا برای تمدید دوره انتقالی است جزئيات برنامه مذاکراتشان را تدوین کنند.

نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفت اگر تا پایان ماه ژوئن پیشرفتی در این مورد حاصل نشود، خود را برای خروج از اتحادیه اروپا در ماه دسامبر بدون توافق بازرگانی آماده خواهد کرد.