گام مهم در تولید واکسن کرونا به کمک «ابررایانه‌»

عناصر شیمیایی که مانع عملکرد ویروس کرونا در بدن می‌شوند شناسایی شدند

 به گفته متخصصین تا دست‌یابی به واکسن ویروس کرونا حداقل یک‌سال زمان لازم است - Ed JONES / AFP

سریعترین ابر کامپیوتر جهان تعدادی عناصر شیمیایی را شناسایی کرده که می تواند از آلودگی سلولهای بدن به ویروس کرونا جلوگیری کند. این گامی مهم در تولید واکسن کروناست.

به «سامیت»، قدرتمندترین سیستم مستقل کامپیوتری در جهان گفته شده عناصر یا ترکیباتی را مشخص کند که می تواند از گسترش ویروس کرونا در قربانی جلوگیری کند.

پژوهشگران در بخش انرژی «اُک ریج» آزمایشگاه ملی آمریکا، هزاران برنامه به کامپیوتر «سامیت» داده‌اند که نتیجه گیری کند کدام ترکیب می تواند به گونه ای موثر از آلوده شدن سلولهای بدن توسط ویروس کرونا جلوگیری کند.

در جریان این تحلیلها، سامیت این نکته را ارزیابی کرد که چه ترکیباتی می توانند به ویروس کرونا بچسبند و در نتیجه مانع چسبیدن آن به سلول های سالم بدن انسان شوند. نتیجه این تحلیل این بوده که ۷۷ ترکیب متفات می توانند از چسبندگی کرونا به سلولهای انسان جلوگیری کنند. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

 

این داده‌ها میتوانند زمینه پژوهش های آینده قرار گرفته و چارچوب لازم را برای تجربیاتی که به تولید واکسن منجر شود، فراهم کنند.

با این حال تا کشف واکسن قطعی کرونا راه درازی در پیش است.

اما جرمی اسمیت، مدیر دانشگاه تنسی و مرکز آزمایشگاه ملی «اوک ریج» برای مطالعات بیوفیزیک ملوکولی، در یک بیانیه گفت: «نتایجی که به آن دست یافته ایم به معنی آن نیست که درمان بیماری را پیدا کرده ایم.»

«اما بسیار امیدواریم که کشفیات کامپیوتری ما، هم به مطالعات آینده کمک کند و هم چارچوبی برای پژوهشگرانی باشد که تحقیقات روی ترکیبات (ضد ویروس کرونا) را به پیش می برند.»

تیم مطالعاتی این مرکز باید با استفاده از مدل های به روز شده کرونا در ماه جاری، این برنامه ها را در کامپیوتر بازسازی کنند.

آخرین محاسبات کامپیوتری در مورد رفتار ویروس کرونا در ماه ژانویه منتشر شده بود. 

ممکن است تحلیل های جدید به یافتن ترکیبی از عناصر شیمیایی که  بتوانند در یک واکسن موثر کرونا مورد استفاده قرار گیرند کمک کند، اما این دانسته ها باید با تجربیات عملی روشن همراه شود. 

© The Independent

بیشتر از جهان