شکایت بازدید کنندگان مسلمان، دو اثر هنری را پوشاند

این دو اثر بخشی از نمایشگاه تازه "اس‌کی‌یو" بود، هنرمندی که چگونگی جذب پنین تاثیراتی در ذهن و بدن انسان را بررسی می‌کند.

گالری ساچی پس از شکایت بازدیدکنندگان مسلمان، دو اثر هنری که به گفته آنها "کفرآمیز" بود را پوشاند

این دو اثر بخشی از نمایشگاه تازه "اس‌کی‌یو" بود، و حاوی اندام‌های برهنه کلاسیک که با خط عربی پوشیده شده بودند، به شکلی که ظاهراً تقلیدی از پرچم آمریکاست – با این قصد که درگیری میان آمریکا و افراط گرایان مسلمان را نشان بدهد.

اما به نوشته تایمز، وجود شهادت، یکی از پنج ستون دین اسلام، باعث واکنش منفی بازدیدکنندگان مسلمان شد و آنها خواهان حذف آثار از این نگارخانه لندن شدند.

اسامه حسن، رئیس مطالعات اسلامی در اندیشکده کویلیام، گفت که این آثار "واقعا خطرناکند، و افزود: "تکرار ماجرای آیات شیطانی است."

در تبلیغ نمایشگاه "اس‌کی‌یو" آمده است که هدفش این است که بررسی کند "ما به عنوان فرد، تحت تأثیر گسترده‌تر نیروهای فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و سیاسی ، و نیز "ترویج ارزش‌های موجود در نمادها و تبلیغات." در جامعه هستیم. نمایشگاه با فراخوانی به "شروع دوباره جهان" پایان می‌گیرد.

نگارخانه از برداشتن آثار خودداری کرد و گفت که بازدیدکنندگان باید بتوانند آثار را ببینند و خودشان نتیجه‌گیری کنند. اما خالق آن‌ها خواستار پوشانده شدنشان شد.

او گفت: "این به نظر راه حل محترمانه‌ای می‌آید که امکان بحث در باره آزادی بیان را در مقابل تصور اینکه هر کسی حق دارد که چیزی به او برنخورد، فراهم می‌کند."

نگارخانه گفت که از آزادی بیان به عنوان حقی بنیادی "کاملا حمایت می‌کند" و اضافه کرد: "این نگارخانه همچنین صداقت شکایت‌های رسیده در مورد این آثار را درک می‌کند و از تصمیم هنرمند به پوشاندن آنها تا پایان نمایشگاه حمایت می‌کند."

© The Independent

بیشتر از فرهنگ و هنر