در جام‌جهانی قطر چند تعویض مجاز است؟

تمام دانستنی‌ها درباره قوانین تعویض در جام‌جهانی قطر

اگر بازیکنی دچار ضربه مغزی شد یا شائبه این امر وجود داشت، مربی آن تیم می‌تواند تعویض دیگری هم انجام دهد - AFP

جام‌جهانی ۲۰۲۲ در حال برگزاری است و بسیاری از مربیان تاکنون به طور کامل از قوانین تعویض در قطر استفاده کرده‌اند.

در هر بازی فوتبال، مربیان به طور سنتی اجازه دارند سه تعویض انجام دهند؛ اما همه‌گیری کووید و اثر منفی آن بر سلامت بازیکنان سبب شد تغییرات گسترده‌ای صورت گیرد؛ اجازه دو تعویض اضافی در هر مسابقه.

این قانون در جام‌جهانی قطر نیز برقرار است و مربیان اجازه دارند در سه لحظه جداگانه در هر بازی- به جز وقت استراحت بین دو نیمه- پنج تعویض انجام دهند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اگر یک بازی حذفی به وقت اضافه بکشد، می‌توان یک تعویض دیگر نیز انجام داد.

به علاوه، اگر بازیکنی دچار ضربه مغزی شد یا شائبه این امر وجود داشت، مربی آن تیم می‌تواند تعویض دیگری هم انجام دهد. در این صورت، برای برقراری تعادل به تیم حریف هم فرصت یک تعویض دیگر داده می‌شود.

پس به لحاظ نظری، چنانچه یک بازی خاص به وقت اضافه کشید و بازیکنی در تیمی دچار ضربه مغزی یا علائم چنین آسیبی شد، مربی می‌تواند در یک مسابقه، هفت تعویض انجام دهد.

© The Independent

بیشتر از فوتبال