شهبانو فرح پهلوی به نیروهای سرکوبگر: خواهران و برادران خود را از بین نبرید

«نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود بپاخواهدخاست»

شهبانو فرح پهلوی در سخنانی درباره خیزش سراسری مردم ایران و جنبش آزادی‌خواهانه ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، از نیروهای سرکوبگر خواست «خواهران و برادران» خود را از بین نبرند. 

شهبانو فرح پهلوی، این سخنان را در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنر اعتراضی «ایران بپاخاسته»  ایراد کرد که گروهی متشکل از زنان هنرمند ایرانی-آمریکایی برگزار می‌کنند. این نمایشگاه به همت نوفدی (اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران) در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر در شهر واشنگتن برپاست.

شهبانو فرح پهلوی در این اظهارات با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری ایران گفت که خودش ۶۰ سال پیش در ایران کاپیتان تیم بسکتبال بوده است، و افزود: «باعث افتخار است که امروز با تمام مشکلات و کشتارها زنان ایران به کمک برادران خود برخاسته‌اند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او گفت مشاهده آنچه که در ایران رخ می‌دهد «دلخراش» است و افزود«امیدم را از دست نمی‌دهم. در این مراسم شاهزاده رضا پهلوی، همسرش و شاهدخت نور، شماری از مدیران سازمان نوفدی و هنرمندان نیز حضور داشتند.

شهبانو فرح پهلوی درباره سرکوب مردم معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی، خطاب به «پاسداران، نیروهای نظامی و بسیجی» گفت: «شما ایرانی هستید، خواهران و برادران خود را از بین نبرید و فراموش نکنید که فردا فرزندان شما باید با این مردم زندگی کنند.»

چنانکه تازه‌ترین آمار حاکی است، نیروهای مسلح وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ۳۷۸ نفر را در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه حاکمیت ایران به قتل رسانده‌اند.

شهبانو فرح پهلوی گفت: «فراموش نکنید که ایران چیست و چه فرهنگ و گذشته‌ای دارد.» او گفت حکومت‌ها در کشورها می‌آیند و می‌روند، «و ما از کوروش کبیر به اینجا رسیده‌ایم.»

شهبانو فرح پهلوی گفت که امیدش را از دست نمی‌دهد و چون همیشه معتقد است که «نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خاست.»

شهبانو فرح پهلوی کارنامه درخشانی از حمایت از هنر و هنرمندان دارد و گردآوری مجموعه‌ای کم‌نظیر از ‌بزرگترین آثار هنر مدرن در خارج از آمریکا و اروپای غربی را در موزه هنرهای معاصر تهران گردآورد کرد.

بیشتر از فرهنگ و هنر