عناوین سلطنتی بعد از مرگ ملکه چه تغییرهایی خواهند کرد؟

با تغییر مقام شاهزاده چارلز به پادشاه، رتبه شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون نیز تغییر کرد

هرچند ملکه الیزابت دوم به تازگی درگذشته‌، اما تغییرهای قدرت در حال اجرا است. با تغییر مقام شاهزاده چارلز به پادشاه، رتبه شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون نیز تغییر کرد.

چند دقیقه بعد از اینکه کاخ باکینگهام خبر تاسف‌برانگیز مرگ ملکه را اعلام کرد، شاهزاده چارلز، پادشاه چارلز شناخته شد. اگرچه او می‌توانست نام رسمی دیگری به‌عنوان پادشاه انتخاب کند، حاصل این انتخاب پادشاه چارلز سوم بود.

به دنبال این اتفاق عنوان کامیلا پارکر بولز از دوشس کورنوال به ملکه همسر (Queen Consort) تغییر کرد. این لقبی است که ملکه الیزابت در هفتادمین سالگرد سلطنتش برای کامیلا پس از مرگ خود در نظر گرفته بود.

ویلیام و کیت میدلتون هم عنوان‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی تغییر دادند و از دوک و دوشس کمبریج به دوک و دوشس کورنوال و کمبریج تبدیل شدند. عنوان دوک کورنوال بر اساس منشوری که در قرن چهاردهم تنظیم شده است، فقط به پسر بزرگ و وارث یک پادشاه حاکم می‌رسد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در حال حاضر شاهزاده ویلیام اولین نفری است که وارث تاج‌وتخت خواهد بود، اما عنوان شاهزاده ولز به خودی خود به او نخواهد رسید. شاهزاده ولز عنوانی است که پادشاه به پسر ارشدش اعطا می‌کند و موروثی نیست؛ یعنی ویلیام تا وقتی که شاه چارلز این عنوان را به او ندهد، شاهزاده ولز نخواهد شد. چنانچه چارلز این عنوان را به ویلیام اعطا کند، کیت میدلتون نیز به سمت شاهدخت ولز ارتقا پیدا خواهد کرد.

عنوان شاهدخت ولز به صورت قانونی از آن کامیلا بود که در سال ۲۰۰۵ با شاهزاده چارلز ازدواج کرده بود؛ اما او به احترام همسر درگذشته چارلز، شاهدخت دایانا، از آن استفاده نمی‌کرد.

دایانا عنوان شاهدخت ولز را در سال ۱۹۸۱ و بعد از ازدواج با چارلز دریافت و تا زمان مرگش آن را حفظ کرد.

پذیرش، وراثت و الحاق القاب سلطنتی فرایند پیچیده‌ای است که تحت نظر کالج نظامی سلطنتی (the Royal College of Arms) که موسسه مسئول نشان‌های خانوادگی سلطنتی و نظامی در بریتانیا است بررسی می‌شود.

بیشتر از زندگی