ابرکامپیوترها با مقاومت به آنتی‌بیوتیک می‌جنگند

بدون آنتی‌بیوتیک‌های موثر، ممکن است امید به زندگی در یک فرد تا ۲۰ سال کاهش یابد

وقتی کامپیوترها می‌توانند قهرمان جهانی شطرنج را مغلوب کنند، پس چرا نتوانند بر باکتری غلبه یابند-DAMIEN MEYER / AFP

دانشمندان با استفاده از ابرکامپیوترها، برای مقابله با مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها که بزرگترین تهدید برای سلامت انسان است، «جهش عظیمی» کرده‌اند.

چنین تخمین می‌زنند که هر ساله حدود ۷۰۰ هزار نفر در اثر باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک می‌میرند و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده این تعداد به میلیون‌ها نفر برسد.

بدون آنتی‌بیوتیک‌های موثر، ممکن است امید به زندگی در یک فرد تا ۲۰ سال کاهش یابد و دانشمندان را بر آن دارد که آنتی بیوتیک‌های جدیدی تولید کنند که بتواند پیش از جهش احتمالی باکتری‌ها، سریع‌تر با بیماری مقابله کند.

در حال حاضر یک گروه بین‌المللی از محققان با همکاری دکتر گرهارد کی‌نیگ از دانشگاه پورتسموث، برای تحقیقی که در مجله پی‌ان‌ای‌اس (PNAS) چاپ شده است، از کامپیوترهایی استفاده می‌کنند که آنتی‌بیوتیک‌های موجود را برای مقابله با بیماری‌های ناشی از باکتری‌های جهش‌یافته، دوباره طراحی کنند.

دکتر کی‌نیگ، شیمیدان محاسباتی، گفت: «آنتی‌بیوتیک‌ها یکی از ستون‌های پزشکی جدید هستند و مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک یکی از بزرگترین تهدیدها برای سلامت انسان است. نیاز مبرمی به توسعه روش‌های جدید برای مقابله با باکتری‌ها داریم که مدام در حال تحول و تغییرند.»

دکتر کی‌نیگ افزود: «تهیه آنتی‌بیوتیک جدید معمولا نیازمند یافتن هدفی جدید است که برای بقای دایره وسیعی از باکتری‌های مختلف، اساسی باشد.»

«این کار بسیار مشکل است و فقط تعداد خیلی کمی از گروه‌های آنتی‌بیوتیک‌ها اخیرا تولید شده‌اند.»

«ما راه ساده‌تری در پیش گرفتیم و با آنتی‌بیوتیکی شروع کردیم که موجود است و در مقابل سویه‌های مقاوم جدید اثری ندارد، و آن را طوری تغییر دادیم که حالا می‌تواند بر ساخت‌کار مقاومت (باکتری‌ها) غلبه کند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این گروه تحقیقی داروی منتخبی (که هنوز باید تحت آزمایش بالینی قرار گیرد) پیشنهاد کرده است که برای سویه‌های باکتریایی آزمایش شده  تا ۵۶ برابر فعال‌تر از آنتی‌بیوتیک‌های مندرج در فهرست داروهای اساسی سازمان بهداشت جهانی است.

دکتر کی‌نیگ گفت: «این دارو نه‌ تنها بهترین گزینه ما برای تاثیر بیشتر بر اهداف آزمایش شده است، بلکه نشان می‌دهد که در برابر سه نوع باکتری طبقه‌بندی شده مهم از فهرست الویت‌های سازمان بهداشت جهانی برای آنتی‌بیوتیک‌های آزمایشی موجودی که بی‌اثرند، عمل می‌کند.

«زمان زیادی نخواهد گذشت که باکتری‌ مذکور تدابیر متقابلی در مقابل تدابیر ما ایجاد کند و در مقابل آنتی‌بیوتیک جدید مقاوم شود، و بر این مبنا ما نیز باید سازوکار مقاومت باکتریایی مورد مطالعه را ادامه دهیم و مشتقات جدیدی مطابق با آن تولید کنیم.»

این تحقیق نشان می‌دهد که چطور می‌توان با استفاده از تکامل کامپیوتری داروهای جدید، از علم برای مقابله با مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها بهره گرفت.

دکتر کی‌نیگ گفت: «کامپیوترهای ما هر ساله سریع‌تر می‌شوند. به این ترتیب، امید می‌رود که بتوانیم بر این مهم غلبه کنیم.»

«به نظر من وقتی کامپیوترها می‌توانند قهرمان جهانی شطرنج را مغلوب کنند، پس چرا نتوانند بر باکتری غلبه یابند.»

© The Independent

بیشتر از تکنولوژی