نسل جوان تونس به پای صندوق‌های رای دهی نخواهد رفت

نامزدان کهن سال انتخابات پیش رو قادر به جذب جوانان نیستند

عکس از: AFP (اندیپندنت عربی).

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تونس که قرار است در پانزدهم ماه سپتامبر جاری اجرا شود، نگرانی  نسبت به نتایج و پیامد های انتخابات افزایش یافته است. در انتخابات پیش رو، 26 نامزد برای احراز کرسی ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت و حدود 7 میلیون نفر از شهروندان تونس که 70 درصد آن ها را جوانان تشکیل می دهند به پای صندوق های رای دهی خواهند رفت. در این حال، برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 60 و یا حتی 70 سال عمر دارند  و کم تر می توانند آرزو ها و خواسته های نسل جوان را درک کنند.

جوانان در عرصه سیاست حضور ندارند

در حالی که جوانان نقش پر رنگی در فعالیت های جامعه دارند اما تا کنون نتوانسته اند به عنوان نامزد وارد رقابت های انتخاباتی در تونس شوند، در مقابل؛ شخصیت های که نامزد انتخابات کنونی هستند اغلب آن ها در آستانه باز نشستگی قرار دارند.

در پیوند به همین موضوع، زینب هداجی، نویسنده و شاعر جوان تونسی می گوید نامزدان کهن سال انتخابات، قادر به طرح برنامه ریزی برای قشر جوان نیستند زیرا برداشت این کهن سالان، تفاوت بسیاری با برداشت و خواسته های نسل جوان دارد و این گونه رهبران نمی توانند پاسخ گو به نیازمندی های جوانان باشند. نسل جوان دیدگاه باز و گسترده ای دارد و برداشت آن از مفاهیم دموکراسی شدیدا متفاوت است. از سوی دیگر، برخی از نامزدان، افرادی هستند که در نظام های سیاسی گذشته نقش داشتند و بسیاری از افراد جامعه به ویژه نسل جوان از کارکرد های سابق آنان راضی نیستند. از این رو،  برای جوانان تونس که میانه ای خوبی با رهبران سالخورده سیاسی ندارند، انگیزه ای وجود ندارد تا آن ها را به پای صندوق های رأی دهی بکشاند.

هنا ابراهیم، یکی از روزنامه نگاران تونسی می گوید نسل جوان تونس از حضور و اشتراک در اعتراضات مردمی علیه زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین ابراز پشیمانی می کند زیرا رهبران سیاسی که زمام قدرت را پس از انقلاب به دست گرفتند، در 9 سال گذشته  جز خیانت به منافع ملی و آرزو های جوانان؛ دستاورد دیگری نداشتند. جوانان تونس دیگر نمی توانند به این رهبران سیاسی اعتماد کنند، به ویژه این که شعار های فریبنده انتخابات سال 2014، آرزو ها و امیدواری های همگان را بر باد داد.

هنا ابراهیم می افزاید که با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی و نا امیدی به آینده، انتظار می رود حضور نسل جوان در انتخابات پیش رو بسیار اندک باشد. امروز بیشتر جوانان به ترک وطن و مهاجرت فکر می کنند و شمار افرادی که اقدام به مهاجرت های غیر قانونی می کنند، همه روزه در افزایش است، زیرا برای بیشتر جوانان دیگر امیدی برای بهتر شدن زندگی در تونس باقی نمانده است. تراکم چالش های سیاسی و اقتصادی، جوانان را به سوی اروپا می کشاند و سیل مهاجرت به خارج، با استفاده از قایق ها که زندگی جوانان را به خطر می اندازد هر روز بیشتر می شود.

البته تردیدی نیست که تداوم اوضاع کنونی، مشروعیت حکومت های آینده تونس را زیر سوال می برد و شمار رأی دهندگان به صورت روز افزون کاهش خواهد یافت.

در مقابل، برخی از جوانان تونس بدین باور اند که عدم حضور جوانان در فعالیت های سیاسی منجر به بروز چالش های بیشتری می شود و جوانان نباید به زودی میدان را رها کنند. دوری نسل جوان از عرصه سیاست  نمی تواند از دشواری های موجود بکاهد بلکه دموکراسی و آزادی را با خطر نظام های دیکتاتوری رو به رو می کند. جوانان بایستی به گونه ای خستگی ناپذیری برای تحقق دموکراسی و مردم سالاری تلاش کنند و به هیچ صورتی دست از مبارزه بر ندارند.

امروز در برنامه های انتخاباتی اغلب نامزدان، بخش ویژه ای که هدف از آن بهبود زندگی نسل جوان باشد وجود ندارد، شاید عامل اصلی این کوتاهی، آگاهی نامزدان از تصمیم جوانان به تحریم انتخابات باشد.

نسل جوان همان گونه که در پیروزی انقلاب نقش داشت، باید دست از حمایت انقلاب و دموکراسی بر ندارد و مسئولیت ملی و انسانی خود را در قبال جامعه ایفا کند.

همچنان لازم است نامزدان انتخابات و گروه های سیاسی تونس، توجه جدی به نسل جوان کنند و آن ها را تشویق به مشارکت در پروسه سیاسی و رای دهی کنند، حضور فعال جوانان در پروسه سیاسی نه تنها باعث افزایش نقش فراموش شده ای جوانان در امور کشوری می شود بلکه مشروعیت انتخابات را نیز به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

صلاح الدین کریمی، یکی از روزنامه نگاران جوان می گوید شعار های انتخاباتی بایستی معقول و قابل اجرا باشد و نامزدان برای کسب آرای مردم، نباید اغراق و گزاف گویی کنند. از سوی دیگر، لازم است رای دهندگان در انتخاب نامزد و رای دهی دقت بیشتر کنند و در تلاش برای انتخاب کسی باشند که در  شایستگی و توانمندی آن تردیدی وجود نداشته باشد.

البته میزان مشارکت جوانان در انتخابات پیش رو، بستگی به تلاش های نامزدان و رهبران سیاسی تونس برای متقاعد کردن نسل جوان به رای دهی و سهم گیری در پروسه سیاسی دارد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه