الگوریتم جدیدی که به کشف سیارات فراخورشیدی کمک می‌کند

این دستورالعمل به ستاره‌شناسان کمک کرده است که حدود ۳۶۶ سیاره فراخورشید جدید را کشف کنند

این الگوریتم داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر بررسی می‌کند تا نشانه‌هایی از یک سیاره جدید بیابد‌ـ L. CALÇADA/ AFP

[استفاده از] یک دستورالعمل به ستاره‌شناسان کمک کرده است که حدود ۳۶۶ سیاره فراخورشیدی جدید را کشف کنند. این سری جدید از سیارات دوردست طیفی از سامانه‌های سیاره‌ای گوناگون را در بر می‌گیرند، ازجمله سامانه سیاره‌ای که یک ستاره و دو سیاره غول گازی را شامل می‌شود که به شکل عجیبی در نزدیکی یکدیگر واقع‌ شده‌اند.

ستاره‌شناسان [با استفاده از این روش] سرعت کشف سیارات فراخورشیدی را افزایش داده‌اند، اما این تعداد درمجموع همچنان از ۵۰۰۰  کمتر است. در نتیجه، کشف بیش از ۳۰۰ سیاره تعداد قابل‌توجهی سیاره به‌ فهرست سیارات فراخورشیدی اضافه می‌کند. دانشمندان امیدوارند که این تعداد [سیارات] مجموعه جدید بتواند به‌طور کلی به طبقه‌بندی بهتر سیارات فراخورشیدی کمک کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اریک پتیگورا، استاد ستاره‌شناسی دانشگاه یوسی‌ال‌ای و یکی از نویسندگان این پژوهش، می‌گوید: «کشف صدها سیاره فراخورشیدی جدید به‌خودی‌ خود یک موفقیت و دستاورد است، اما آنچه این کار را متمایز می‌کند این است که این [روش]، روی‌هم‌رفته ویژگی‌های جامعه آماری سیارات فراخورشیدی را آشکار می‌کند.»

این کشف‌ها با استفاده از یک الگوریتم جدید صورت گرفت که داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر بررسی می‌کند و تلاش می‌کند نشانه‌هایی از یک سیاره جدید بیابد. این کار در گذشته معمولا زمان‌بر بود، به این معنی که ستاره‌شناسان [مجبور بودند] تمامی داده‌ها را بررسی کنند- اما این الگوریتم می‌تواند با جست‌وجوی [داده‌هایی] که به نظر می‌رسند مرتبط به یک سیاره‌اند، به کاهش تعداد سیاراتی که لازم است بررسی شوند، کمک کند.

این پژوهش جدید در «آسترونومیکال ژورنال» (Astronomical Journal) منتشر شده است.

بیشتر از علوم