برگزیت؛ کاهش اعتماد زنان جوان به سیاستمداران

زنان می گویند سیاستمداران آن‌ها را فراموش کرده‌اند

عکس تزئینی از Pixabay

نتایج یک پژوهش تازه حاکی از آن است که اعتماد زنان جوان به سیاستمداران در طول سال گذشته به شدت کاهش یافته است.

«بنیاد زنان جوان» کاهش اعتماد به سیاستمداران را به بن بست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مرتبط دانسته و می‌گوید مسائل زنان به خاطر آن که برگزیت در الویت سیاسی قرار گرفته، به حاشیه رانده شده است.

این بنیاد که به زنان کم درآمد یا بی درآمد کمک می کند، نتیجه‌گیری کرده است که ۶۹ درصد زنان نسبت به سال گذشته در این زمان، اعتماد کمتری به نمایندگان منتخبشان دارند. این رقم در میان زنان جوان ۱۸ تا ۲۴ ساله به ۷۲ درصد افزایش پیدا می کند.

این بنیاد خیریه که از ۲۰۰۰ زن میان ۱۸ تا ۳۰ سال نظرخواهی کرده می‌گوید بسیاری از این زنان می‌گویند حس می‌کنند در میان تلاششان برای گذران زندگی، سیاستمداران آن‌ها را فراموش کرده‌اند. سوفی واکر، مدیر این بنیاد می گوید: «آن چه می‌بینیم این است که سیاستمداران‌مان در طول دوازده ماه گذشته درجا زده و به خاطر بن بست برگزیت توانایی واکنش به نیازهای شدید بسیاری از آسیب پذیرترین (افراد جامعه) را ندارند. قوانین داخلی کشور راکد مانده است. سیاستمداران قادر به نشان دادن واکنش به نیازهای زنان جوان و وضع مقرراتی نیستند که به کسانی یاری می‌دهد که در حاشیه جامعه قرار گرفته‌اند. این زنان جوان به سیاستمدارانی نگاه می کنند که به پشت سرشان نمی‌نگرند زیرا درگیر مجادله با یکدیگر هستند».

وی می افزاید: «سال گذشته شاهد ترکیب چند چیز بوده است. اقدامات ریاضتی اقتصادی به زنان جوان بیشترین لطمه را زده است. در مقایسه با مردها، بیشتر کارهای پراکنده‌ و بدون هیچ‌گونه تعهد از سوی کارفرما به زنان پیشنهاد می‌شود. زنان به گونه‌ای فزاینده به ما می‌گویند سلامتشان در خطر است، درآمدشان کمتر شده است و حس می کنند نادیده انگاشته شده‌اند».

خانم واکر می‌افزاید این پژوهش نشان می‌دهد زنان جوان که با دستمزد کم، فقر در کار و موانع کاری دست به گریبانند، حس می‌کنند سیاستمداران آن‌ها را نادیده گرفته‌اند. 

او گفت: «بیش از یک میلیون زن جوان در انگلستان و ویلز یا بیکارند یا در مشاغل کم درآمد به دام افتاده‌اند. بیش از یک میلیون زن از همکاران مردشان که همان کار یا کاری مشابه انجام می‌دهند کمتر مزد می‌گیرند. بیش از ۸۰۰ هزار زن در محیط کار مورد ارعاب جنسی قرار گرفته اما آن را گزارش نکرده‌اند، و از هر چهار مادر یک نفرشان از طرف کارفرمایی که متوجه بارداری آن‌ها شده، مورد تبعیض واقع شده است. دولت باید تبعیض و ارعاب جنسی در کار را متوقف کند و مقررات خدمات اجتماعی برای زنان جوان را اصلاح کند تا زنان جوان که بیش از مردها به کمک‌های دولتی نیازمندند از حمایت به موقع و کافی بهره‌مند شوند».‌

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/

© The Independent

بیشتر از جهان