ترکیه از دستگیری ۱۵ مامور موساد خبر داد

عملیات پایش این افراد یک سال طول کشید و روز هفتم اکتبر دستگیری آنها شروع شد

تیم دویست نفره امنیتی ترکیه این پانزده نفر را در چهار استان دستگیر کردند- BULENT KILIC / AFP

رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از دستگیری پانزده مامور سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در آن کشور خبر دادند.

به گفته دولت ترکیه، این جاسوسان اطلاعاتی در باره دانشجویان خارجی دانشگاه‌های ترکیه که بتوانند برای صنایع دفاعی اسرائیل کار کنند تهیه می‌کردند.

روزنامه صباح همچنین گفت که یکی از این جاسوسان که با نام «آ.ب.» از او یاد شده، در باره چگونگی ورود فلسطینی‌ها به دانشگاه‌های ترکیه و امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود گزارش تهیه می‌کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بنا به این گزارش، او نقش رابط پرداخت دستمزد جاسوسان را هم ایفا می‌کرد و تابستان امسال گفته شد که ناپدید شده است «تا مسئولان امنیتی ترکیه گمراه شوند.»

دو مامور دیگر نیز در فهرست افراد گم‌شده بودند.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، عملیات پایش این افراد یک سال طول کشید و روز هفتم اکتبر دستگیری آنها شروع شد. تیم دویست نفره امنیتی ترکیه این پانزده نفر را در چهار استان دستگیر کردند و آنها را به پنج هسته جداگانه که هرکدام متشکل از سه نفر بود تقسیم کردند.

روابط ترکیه و اسرائیل در سال‌های گذشته رو به تیرگی نهاده است، هرچند تجارت و گردشگری میان دو کشو ادامه دارد.

تابستان امسال در پی مکالمه تلفنی روسای جمهوری دو کشور، اسرائیل و ترکیه توافق کردند که در جهت بهبود روابط همکاری کنند.

بیشتر از جهان