جنگجویان طالبان: به دروازه پنجشیر رسیده‌ایم؛ پنجشیری‌ها باید تسلیم شوند

طالبان در ویدیویی، به جنگجویان مقاومت‌ به رهبری احمد مسعود هشدار می‌دهند که از جنگ دست بردارند و تسلیم شوند

شمار‌ی از جنگجویان طالبان با انتشار یک ویدیو ادعا کردند که خود را تا نزدیکی دروازه‌های پنجشیر رسانده‌اند و قصد حمله دارند.

آنان در این ویدیو به جنگجویان مقاومت‌ به رهبری احمد مسعود هشدار می‌دهند که از جنگ دست بردارند و تسلیم شوند وگرنه کشته می‌شوند.

در ویدیویی که ذکر آن رفت، یکی از جنگجویان طالب علاوه بر آنکه به پنجشیری‌های گروه مقاومت‌ هشدار می‌دهد که تسلیم شوند، می‌گوید در صورت که پنجشیر‌ی‌ها به جنگ اصرار کنند، آن‌ها با ده‌ها بشکه پر‌ از مواد انفجاری که با خود آورده‌اند، راه‌های رفت‌وآمد آنان را منفجر می‌کنند تا وادار به تسلیم شوند.

در همین حال، شماری از رهبران طالبان هم گفته‌اند که جنگجویان این گروه چهار طرف پنجشیر را محاصره کرده‌اند اما نمی‌خواهد به این استان حمله کنند و کسانی که آهنگ جنگ کرده‌اند باید تسلیم شوند.

در مقابل، شماری از جوانان پنجشیر در حال ازسر گذراندن تمرین‌های سخت نظامی برای رویاروی با طالبان در دره پنجشیرند و می‌کوشند خود را در برابر هجوم طالبان تقویت کنند و آمادگی‌ ویژه به دست آورند.

پس از سقوط کابل به دست طالبان، احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فعالیت‌های مقاومت دوم‌ در برابر طالبان را به صورت عملی آغاز کرد و از چند روز پیش به این‌ سو، نظامیان با تجربه پیشین افغانستان در حال آموزش دادن فنون جنگی به جوانان پنجشیری‌اند تا در صورتی که با طالبان به توافقی سیاسی نرسیدند یا آن‌ها خواستند از طریق زور حکومت کنند و قصد حمله به پنجشیر را داشتند، در برابر آنان ایستادگی کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

طالبان در مدت کمتر از سه ماه به جز پنجشیر، کنترل تمام استان‌های افغانستان را به دست گرفتند و اکنون می‌کوشند پنجشیر را نیز به هر شکل که شده زیر پرچم امارت اسلامی ببرند و افغانستان را به طور کامل تصرف کنند؛ اما احمد مسعود در برابر طالبان ایستاد و تاکید کرد که این گروه باید برای تشکیل یک حکومت فراگیر با سایر جریان‌های سیاسی افغان به توافق برسند وگرنه جنگ شدیدی آغاز خواهد شد.

احمد مسعود در تازه‌ترین سخنانش گفته است که طرفدار جنگ و خونریزی نیست اما اگر طالبان جنگ را برگزینند، جز ایستادگی راه دیگری ندارد.