ضرب الاجل سی روزه آلمان به بریتانیا

مهلت ۳۰ روزه مرکل به جانسون برای حل مساله مرزی ایرلند؟

John MACDOUGALL / AFP

نکته ای که از بازدید این هفته بوریس جانسون از برلین برجسته شد، مهلت یک ماهه ای است که ظاهرا آنگلا مرکل به او داده است تا مساله مرزی ایرلند را حل و فصل کند.

این که خانم مرکل چنین مهلتی را تعیین کرده یا نه، کمی سر در گمی ایجاد کرده است. روز پنجشنبه خانم مرکل در مورد اظهار نظر خود توضیح داد.

او گفت: «من مهلت 30 روزه را تعیین نکردم. من گفتم کاری که در مدت دو یا سه سال قابل انجام است، در 30 روز هم می توان انجام داد. 30 روز مطرح نبود. 30 روز را به‌عنوان مثال گفتم و منظورم این بود که ما نیاز داریم در مدت کوتاهی آن را انجام دهیم».

اما به نظر می رسد که مرکل همتای فرانسوی خود را فریب داد. یک روز پس از جلسه با بوریس جانسون در برلین، متحد مرکل، امانوئل مکرون در مورد مهلت 30 روزه گفت که شک دارد در این مدت زمانی بتوان کار زیادی انجام داد. 

بنابراین، صدر اعظم آلمان با ادعای اینکه مهلتی تعیین نکرده است، آیا تغییر جهت داده است؟ احتمالا خیر. او در ابتدا چنین گفت: «ما اطمینان داریم که می توانیم در طول دو سال راه حلی پیدا کنیم، اما در 30 روز آینده هم می توانیم راه حلی بیابیم، چرا که نه؟»

چیز دیگری نمی توان به آن افزود، نسبتا روشن است. این بیشتر یک اظهار نظر یا پیشنهاد بنظر می رسد تا تعیین مهلت. پس چرا چنین سوء تفاهمی رخ داد؟

دلیلش این است که آقای جانسون پس از جلسه خود با خانم مرکل، در یک کنفرانس خبری اظهار نظر او را بطور موثری تعبیر به تعیین مهلت کرد.

او در پاسخ به مرکل گفت: «شما مدت زمان بسیار فشرده 30 روزه را تعیین کرده اید – اگر حرف شما را درست فهمیده باشم، با میل آن را خواهم پذیرفت». در آن زمان صدر اعظم آلمان سخن او را اصلاح نکرد که به انتشار گزارش هایی مبنی بر اینکه خانم مرکل مهلت 30 روزه را تعیین کرده است منجر شد.

بنابراین، با فرض اینکه اتحادیه اروپا شمارش معکوس مهلت را آغاز نمی کند، ما در شرایط بهتری قرار داریم. 30 روز معنای خاصی ندارد. تا پایان ماه اکتبر که مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، بیش از 60 روز باقی مانده است. در عین حال از 17 ام تا 18 ام ماه اکتبر اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل تشکیل خواهد شد که آخرین جلسه رهبران اتحادیه اروپا قبل از خروج بریتانیا است – و آمادگی های اصلی برای این جلسه معمولا حدود یک هفته قبل از اجلاس انجام می شود. اگر خوب دقت کنید، حدود 30 روز باقی مانده که اقدامی جدی صورت گیرد. 

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/news

© The Independent