نتیجه مطالعه جدید:‌ اثربخشی واکسن جانسون‌اند‌جانسون کمتر از فایزر و مدرنا است

۱۳ میلیون نفر در آمریکا که واکسن تک‌نوبتی جانسون‌اند‌جانسون را تزریق کرده‌اند ممکن است نیاز به نوبت دوم داشته باشند

 ۱۳ میلیون نفر در آمریکا واکسن تک‌نوبتی جانسون‌اند‌جانسون را تزریق کرده‌اند - PRAKASH MATHEMA / AFP

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که واکسن تک‌نوبتی جانسون‌اند‌جانسون شاید درمقابل سویه‌های جدید ویروس کرونا به اندازه واکسن‌های دیگر موثر نباشد.

واکسن‌های کرونا بر دو فناوری متفاوت تکیه دارند. واکسن‌های فایزر و مدرنا که از فناوری «ام‌آر‌ان‌ای» استفاده می‌کنند، بنا به گزارش جدید، ظاهرا از واکسن جانسون‌اند‌جانسون اثربخشی بیشتری دارند.

این مطالعه جدید که روز سه‌شنبه منتشر شد، نمونه‌های خون را در شرایط آزمایشگاهی بررسی کرد. مطالعه جدید هنوز مورد اظهارنظر کارشناسان قرار نگرفته است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اما نتایج به دست آمده مشابه مطالعه‌ای هستند که در ماه مه از سوی دولت بریتانیا در باره واکسن استرازنکا منتشر شد.

آن مطالعه می‌گفت که یک نوبت واکسن استرازنکا ۳۳ درصد و نوبت دوم آن ۶۰ درصد در مقابل بیماری سویه دلتا موثر است.

مطالعه جدید نشان می‌دهد که ۱۳ میلیون نفر در آمریکا که واکسن تک‌نوبتی جانسون‌اند‌جانسون را تزریق کرده‌اند ممکن است نیاز به نوبت دوم داشته باشند، که بهتر است واکسن فایزر یا مدرنا باشد.

در این مطالعه آمده‌ است: «گرچه یک نوبت واکسیناسیون مزایایی دارد، فواید مایه‌کوبی دوم احتمالا به دردسرش می‌ارزد.»

ناانیل لانداو، ویروس‌شناس دانشگاه نیویورک که سرپرستی تحقیق را به عهده داشت، به روزنامه نیویورک تایمز گفت: «منظور ما این نبود که مردم نباید واکسن جانسون‌اند‌جانسون بزنند، بلکه امیدواریم پس از نوبت اول، آن را با یک نوبت دیگر واکسن جانسون‌اند‌جانسون یا فایزر یا مدرنا تقویت کنند.»