اثربخشی واکسن اسپوتنیک روسیه مقابل گونه دلتای کرونا کمتر است

پادتن‌های افرادی که واکسن فایزر دریافت کرده‌اند برای محافظت مقابل گونه دلتا پنج برابر کمتر است

اثربخشی واکسن اسپوتنیک وی، مقابل گونه جهش‌یافته‌ای که اولین بار در هند کشف شد ۲.۶ برابر کمتر است - Robert ATANASOVSKI / AFP

واکسن کووید اسپوتنیک وی روسیه، به گفته سازندگانش، مقابل گونه مسری‌تر دلتای ویروس کرونا اثربخشی کمتری دارد اما همچنان مصونیت بالایی ایجاد می‌کند.

خبرگزاری روسی تاس به نقل از دنیس لوگانف، معاون رییس مرکز گامالیا، نوشت اثربخشی واکسن اسپوتنیک وی مقابل گونه جهش‌یافته‌ای که اولین بار در هند کشف شد ۲.۶ برابر کمتر است.

اما آقای لوگانف گفت واکسن اسپوتنیک وی درمقایسه با اثربخشی ۹۲ درصدی مقابل گونه اولیه و اصلی، هنوز حدود ۹۰ درصد مقابل گونه دلتا موثر است.

او در نشستی مطبوعاتی گفت: «می‌بینیم که فعالیت سرم [خون] در گونه دلتا اندکی کاهش دارد‌ــ در مورد اسپوتنیک وی حدود ۲.۶ برابر است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او مدعی شد اثربخشی سایر واکسن‌هایی که خارج از روسیه تولید شده‌اند کاهش بیشتری داشته است و افزود: «ما خوش‌بینیم... کاهش وجود دارد، اما کاهشی ناچیز است.»

او همچنین هشدار داد که رقم پایین روس‌هایی که واکسینه کامل شده‌اند‌ــ حدود ۱۲ درصد جمعیت [این کشور] هر دو دوز را دریافت کرده‌اند‌ــ خطر جهش بیشتر ویروس را افزایش می‌دهد.

یافته‌های پژوهشی به‌تازگی نشان داده است پادتن‌های افرادی که واکسن فایزر دریافت کرده‌اند برای محافظت مقابل گونه دلتا پنج برابر کمتر است و میزان این پادتن‌ به‌نسبت سن و گذشت زمان کمتر می‌شود.

در این تحقیق، که موسسه فرانسیس کریک و موسسه ملی پژوهش سلامت انجام داده‌اند، متوجه شدند که پس از دوز اول واکسن فایزر، مصونیت پادتنی مقابل گونه اصلی ۷۹ درصد، مقابل گونه آلفا (کنت) ۵۰ درصد، و مقابل گونه دلتا فقط ۳۲ درصد است. پس از دوز دوم اثربخشی [واکسن] افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

© The Independent