افزایش میانگین نرخ تورم به بالاترین سطح در ۲۵ سال گذشته

نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۴۷.۶ درصد رسیده است

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۵ درصد برآورد شده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است-ATTA KENARE / AFP

نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۴۷.۶ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل است.

به گزارش تسنیم ، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل هفت دهم واحد درصد افزایش داشته که بیشتر از رشد قیمت‌ مواد خوراکی و آشامیدنی متاثر بوده است.

تورم نقطه‌ای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٢ درصدی به ٦٢.٣ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش نیم درصدی به ۴۰.۸ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۶.۹ درصد برآورد شده که نسبت به ماه قبل هشت دهم واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱.۵ درصد است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٢ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۵ درصد برآورد شده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۶ درصد بوده است که افزایش ۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش سوم گزارش مرکز آمار ایران به نرخ تورم سالانه، یعنی درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن، اشاره شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای ایرانی به ۴۳ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل، دو واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به  گزارش اقتصاد نیوز، از خرداد سال ۱۳۷۵ تاکنون، نرخ میانگین تورم هرگز به این سطح نرسیده بود. این نرخ در اردیبهشت ۷۵، ۴۴.۷ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۴۲.۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۵.۶ درصد برآورد شده که برای خانوارهای شهری دو واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

رئیس کل قبلی بانک مرکزی ایران پیش‌تر از هدف‌گذاری ۲۰ درصدی در پایان خرداد ۱۴۰۰ خبر داده بود که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ واقعی حدود ۲۰ درصد با هدف‌گذاری بانک مرکزی تفاوت دارد.

بیشتر از اقتصاد