پاسخگویی ایگی آزالیا به اتهام استفاده نامناسب از عناصر فرهنگی دیگر

ایگی: «من همچنان همین نوع موسیقی را خواهم ساخت»

ANGELA WEISS / AFP

ایگی آزالیا به این اتهام که در موسیقی و تصاویرش در عناصر فرهنگی سیاهپوستان دخل و تصرف می کند پاسخ داده است و می گوید: «من همچنان همین نوع موسیقی را خواهم ساخت و اجرا خواهم کرد، که مسخره و خارق العاده است، یک ذره هم بابت آن متاسف نیستم».

این سازنده آهنگ های رپ متهم شده است که کارش را بر شالوده کاربرد نامناسب عادات، عقاید و رفتارهای فرهنگی متعلق به جامعه ای دیگر می سازد، اما در مصاحبه اخیرش با مجله «کازموپولیتن» گفت او بر این باور است که همه چنین تعبیری از آهنگ هایش ندارند.

«ممکن است از شخصی از همان نژاد بپرسید "آیا این بر شما تاثیر می گذارد؟" خواهد گفت بله. پاسخ دیگری ممکن است منفی باشد. آن ها ممکن است از یک محل و دارای ویژگی های یکسانی هم باشند، اما برداشت ها و نگرش های متفاوتی داشته باشند».

ایگی همچنین در این باره که در گذشته چگونه به اتهامات فرهنگی پاسخ داده است حرف زد. او گفت: «من در واکنش می گویم، "درباره آنچه بر من گذشت، چه می گویید؟" زیرا من می خواستم از تجربه هایم با چیزهائی که نداشتم حرف بزنم. این شاید باعث شد فکر کنند که من قبول ندارم مقوله ای به نام برتری نژاد سفید وجود دارد و یا اینکه نژاد پرستی نهادینه وجود دارد».

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment

© The Independent

بیشتر از زندگی