کنترل الکل؛ درصد و واحد الکل داخل مشروبات را بهتر درک کنیم

حتی محتاط ترین افراد هم می‌توانند از مقدار مشروبی که نوشیده‌اند، بی‌خبر باشند

Pexels

با تابش پرتوی آفتاب و تابستان بریتانیا در اوج خود، برای برخی مقاومت در مقابل جذابیت میخانه‌های سنتی این کشور (پاب) سخت است.

رفتن بیرون برای یک لیوان آبجو یا پیم (نوعی مشروب) خنک به گذشت ماه‌های گرم تابستان کمک می‌کند، اما پرهیز از زیاده روی در نوشیدن الکل می‌تواند دشوار باشد.

حتی محتاط‌ترین افراد می‌توانند فراموش کنند چه مقدار الکل نوشیده‌اند.‌

این یک راهنمای سریع برای نوشیدن مسئولانه مشروبات الکلی است. حد نصاب توصیه شده برای آن چیست؟

جان رابینز و الیس جیمز، دو کمدین بریتانیایی که در رادیوی کانال پنج و پادکست برنامه زنده تحت عنوان «کنترل الکل» اجرا می‌کنند، می‌گویند باید در همه چیز تعادل را حفظ کرد.

در مورد صرف آبجو، می‌گویند درصد الکل آن نباید بیشتر از چهار ونیم باشد که اصل درستی است اما احتمالا از دید پزشکی پایه علمی ندارد.

به گفته نهاد خیریه «درینک اُوِر» که با مصرف بیش از حد الکل در بریتانیا مبارزه می‌کند راهبرد کنونی دولت بریتانیا برای مصرف الکل برای زنان و مردان ۱۴ واحد مشروب الکلی در هفته است و صرف آن در طول هفته و نه در یک شب است که به معنی سردرد شدید و بدحالی صبح روز بعد خواهد بود.

مجموع آن، حدود کمی کمتر از سه لیتر آبجو با قدرت متوسط (حدود چهار درصد) یا شش گیلاس کوچک ۱۷۵ میلی لیتری شراب سیزده درصد است.

در مورد مشروبات قوی‌تر مثل ویسکی، ودکا و جین، مقدار توصیه شده چهارده گیلاس ۲۵ میلی لیتری است.

این راهبرد با هدف پائین نگاهداشتن میزان الکل تا حدی است که از بروز بیماری‌های مرتبط با آن از جمله سرطان جلوگیری کند.

بنابراین یک واحد الکل چه مفهومی دارد؟

نظریه اندازه گیری مصرف مشروب الکلی با «واحد» در سال ۱۹۸۷ مطرح شد که هدف آن ساده کردن روش اندازه‌گیری مقدار الکل موجود در یک نوشیدنی بود. اما این روش با توجه به اندازه‌های مختلف لیوان و قدرت مشروبات موجود در میخانه‌ها گیج کننده است.

یک «واحد» برابر است با ده میلی لیتر یا هشت گرم الکل خالص، اما محتوای یک بطری مشروب الکلی معمولا با یک درصد کلی اندازه‌گیری می‌شود.

این اندازه‌گیری کلی الکل با درصد حجمی (اِی‌بی‌وی) سنجیده می‌شود که روی برچسب بطری‌ها نوشته شده است.

برای مثال، برچسب روی یک بطری شراب که می‌گوید حاوی سیزده درصد «اِی‌بی‌وی» است، به این معنی است که بطری سیزده درصد الکل خالص دارد.

چطور می توان «اِی‌بی‌وی» را به واحد الکل تبدیل کرد؟

برای تبدیل «اِی‌بی‌وی» به واحد، باید آن واحد را در میلی لیتر ضرب و نتیجه را بخش بر هزار کنید.

به حساب سرانگشتی، یک «پاینت» ۵۶۸ میلی لیتر است، یک گیلاس بزرگ شراب یک سوم یک بطری ۲۵۰ میلی لیتری را در خود جای می دهد و یک گیلاس کوچک مشروب‌هایی از قبیل ودکا ۲۵ میلی لیتر است.

حساب یک پاینت حاوی پنج ممیز دو درصد الکل به واحد از این قرار است:

۵.۲ ضربدر ۵۶۸ (میلی لیتر) بخش بر هزار که برابر است با ۲.۹۵ واحد (الکل).

حل مسئله ریاضی پیچیده حتی اگر روی تلفن همراهتان ماشین حساب نصب شده باشد، به ویژه اگر مشغول مشروب خواری باشید، دشوار است. به همین دلیل، نهاد بریتانیایی «اَلکُهُل چِنج» ماشین حسابی تدارک دیده که این محاسبات را برایتان انجام می‌دهد.

© The Independent

بیشتر از زندگی