انتشار اطلاعات نادرست در مورد کرونا یک «همه‌گیری در سایه» است

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید نظریه‌های مبتنی بر توهم توطئه، تزریق و اثربخشی واکسن‌های عرضه شده را کاهش می‌دهد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل - Angela Weiss / AFP

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش وابستگی به فناوری دیجیتالی، هشدار جدی داد. او گفت سوء‌استفاده‌هایی که از فناوری دیجیتالی می‌شود، به ویژه در اثر همه‌گیری کرونا، آسیب‌پذیری عموم مردم در برابر آن را افزایش می‌‌دهد.

آقای گوترش در سخنرانی در نشست مجازی سازمان ملل گفت: «انتشار اطلاعات نادرست در مورد کووید-۱۹، یک «همه‌گیری در سایه» است که بهداشت و زندگی را به خطر انداخته است.»

با توجه به اینکه قرار است در چند روز آینده، واکسن کووید را در بریتانیا توزیع کنند و سایر کشورها در مراحل نهایی آزمایش واکسن‌های خود هستند، نگرانی بزرگ آقای گوترش، اثرگذاری منفی نظریه‌های مبتنی بر توهم توطئه، بر دیدگاه مردم راجع به تزریق واکسن است.

آقای گوترش می‌گوید نظریه‌های مبتنی بر توهم توطئه باعث می‌شوند «تزریق و اثربخشی واکسن‌های عرضه شده کاهش یابد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اما خطرهای فضای مجازی، در انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید خلاصه نمی‌شود و بحث آسیب‌های فزاینده‌ دیگری هم در میان است. این آسیب‌های فزاینده، ناشی از «افزایش سخنان نفرت‌افکن در فضای مجازی و پناه گرفتن در اتاق‌هایی با پژواک اجتماعی» است که «همچنان به تخریب همبستگی اجتماعی و کاهش اعتماد به علم، نهادها و همدیگر ادامه می‌دهند» و بستر آزاررسانی جنسی به زنان، دختران و کودکان، در فضای مجازی هستند.

البته او فقط به بیان جنبه‌های منفی درباره اینترنت، اکتفا نکرد و گفت در دوران همه‌گیری که بسیاری از مردم ناچار به انزوا و فاصله‌گیری اجتماعی بوده‌اند یا در این دوره بی‌سابقه سردرگم شده بودند، «دسترسی به اینترنت و پیشرفت‌های دیجیتالی بود که پیوند مردم با هم و گردش چرخه امور جوامع را حفظ کرد.»

گوترش همچنین گوشزد کرد تفاوت بین آنهایی که به اینترنت دسترسی داشتند و آنهایی که دسترسی نداشتند، سبب شد دست نیمی از مردم جهان از فرصت تحصیل، معاشرت، تجارت و کار که برای نیمه‌ثروتمندان جهان امکاناتی عادی است، کوتاه بماند.»

طبق تحقیقی که دانشگاه آکسفورد اوایل امسال انجام داد، کسانی که به نظریه‌های توهم توطئه درباره کرونا باور دارند، احتمال کمتری دارد از رهنمودهای فاصله‌گیری اجتماعی پیروی کنند یا در آینده واکسن بزنند. در نتیجه بهداشت عمومی بیشتر به خطر می‌افتد.

© The Independent

بیشتر از جهان