فایل صوتی

سیاسی و اجتماعی

اورشلیم‌پست: معترضان ایرانی از وب‌تاریک برای افشا سرکوبگران استفاده می‌کنند

در جریان خیزش سراسری، معترضان و مخالفان ایرانی با استفاده از وب تاریک، به توانایی سایبری و مهارت لازم برای مقابله با نیروهای سپاه، بسیح و دیگر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، شناسایی و افشا آنها دست یافته‌اند