«استفاده از ماریجوانا در دوران بارداری خطر زایمان زودرس را در پی دارد»

این گزارش می‌گوید ماریجوانا به راحتی «وارد جریان خون جنین می‌شود»

AFP

بر اساس یک پژوهش جدید، زنانی که در دوران بارداری ماریجوانا (گیاه شاهدانه) مصرف می‌کنند، دو برابر دیگران در خطر زایمان زودرس وعوارض بالقوه جدی قرار دارند.

پژوهش‌گران در کانادا که در آن مصرف ماریجوانا آزاد است، می‌گویند ۱۲ درصد از زنانی که در دوره بارداری ماریجوانا مصرف کرده‌اند، پیش از ۳۷ هفتگی زایمان کرده‌اند.

در قیاس با این رقم، تنها ۶.۱ درصد زایمان زودرس در میان زنانی رخ داده است که می‌گویند از این ماده مخدر استفاده نکرده بوده‌اند.

این گزارش بر مبنای اطلاعات موجود در مورد ۶۶۱ هزار مورد بارداری در ایالت انتاریوی کانادا تهیه شده است که حدود ۱۰ هزار تن از این مادران اذعان کرده‌اند در طول بارداری ماریجوانا مصرف کرده‌اند.

این پژوهش همچنین نشان داده است که احتمال مورد خطرناک جدا شدن جفت از دیواره رحم که حامل اکسیژن و غذا برای جنین است، در میان زنان بارداری که ماریجوانا مصرف کرده‌ باشند، بالاتر می‌رود. 

این عارضه که می‌تواند موجب خونریزی شدید و سقط جنین شود، در مادرانی که به‌ گفته خودشان ماریجوانا مصرف کرده‌اند ۶۶ درصد بالاتر است. این رقم، بالغ بر ۱.۶ درصد از بارداری‌ها، در قیاس با ۰.۶ درصد از مادرانی که ماریجوانا مصرف نکرده‌اند، است. 

نوزادان مادرانی که ماریجوانا کشیده‌اند نیز بیشتر به مراقبت ویژه نیازمندند، ۱۹.۳ درصد، در مقایسه با ۱۳.۸ درصد و با وزن کمتر از معمول متولد می‌شوند.

مولفان این گزارش می‌گویند: «ماریجوانا به‌آسانی از جفت می‌گذرد وارد جریان خون جنین می‌شود. مطالعه روی حیوانات نشان می‌دهد که «تی اچ سی» (عنصر فعال در ماریجوانا که بر فعالیت مغز اثر می‌گذارد) در دوران بارداری می تواند سیستم درونی کسب و شناسایی نشانه‌ها در ارتباطات عصبی جنین را مختل کند و باعث عوارض ناگوار در بارداری شود. 

اما این پژوهش نتوانسته است احتمال تاثیر عوامل معمول دیگر را در مورد زنانی که ماریجوانا مصرف می‌کنند، رد کند.

نتیجه این تحقیقات، ماه گذشته، تقریبا یک سال پس از آزاد شدن استفاده شخصی از ماریجوانا، در «نشریه انجمن پزشکی آمریکا» منتشر شد.

پژوهش‌گران به تاثیر نحوه استفاده از این ماده مخدر در نتیجه تحقیقات‌شان نیز اشاره نکرده‌اند. 

این پژوهش، بخشی از روند آزادسازی استفاده از ماری جوانا در سراسر جهان است. چند ایالت در آمریکا استفاده شخصی از این ماده را آزاد کرده‌اند و در بریتانیا مصرف آن به عنوان دارو و با دستور پزشک، مجاز شناخته شده است.

این تحقیقات در کنار پژوهش دیگری منتشر شده است که هشدار می‌دهد، مصرف ماریجوانا در دوران بارداری در آمریکا میان سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۷ دوبرابر شده است.

در آن پژوهش آمده است که در سال ۲۰۱۷، هفت درصد زنان باردار در آخرین ماه بارداری ماریجوانا مصرف کرده بوده‌اند. این در حالی است که تعداد بیشتری از ایالات آمریکا خواهان آزاد شدن مصرف شخصی یا طبی ماریجوانا شده‌اند.

یک گزارش که سال گذشته از طرف دانشگاه کلرادو منتشرشد، حاکی از آن است که ۶۹ درصد مراکز فروش ماریجوانا، به پژوهشگرانی که تظاهر به بارداری می‌کرده‌اند، توصیه کرده‌اند برای درمان ویار از ماریجوانا استفاده کنند.

© The Independent

بیشتر از جهان