مخالفت توئیتری كريسی تیگِن با برنی سندرز

هواداران برنی سندرز باعث شکست انتخاباتی او خواهند شد

«کریسی تیگِن» اعلام کرده که با انتقادات «برنی سندرز» از آنچه وی جناح «کمپانی‌های عظیم حامی حزب دموکرات» می‌خواند مخالف است. خانم تیگِن هواداران آقای سندرز را «غیر قابل تحمل» خوانده است. 

روز چهارشنبه، تیگِن در یک پیام توییتری نامزد رياست جمهوری حزب دموکرات را مورد خطاب قرار داد. این گفتمان توئیتری پس از آنکه آقای سندرز گزارش روزنامه «پولیتیکو» در مورد گرایش میانه‌روهای حزب دموکرات به طرف خانم الیزابت وارن (دیگر نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات) را باز-توئیت کرد انجام گرفت.

آقای سندرز نوشت:‌ «واقعیت پنهان سرانجام خودنمایی کرد. جناح کمپانی‌های عظیم (اشاره به متمولین و شرکت‌ها) حزب دموکرات به طور علنی اعلام می‌کند که خواهان هر کسی به غیر از برنی است». سندرز سعی دارد که ترقی خانم وارن را به خاطر سیاست‌هایی که او از آنها طرفداری می‌کند، بعضا بیمه دولتی برای همگان و مقابله با کمپانی‌های داروسازی برای تقلیل بهای دارو در آمریکا، بداند. 

خانم تیگِن در پاسخ نوشت:‌ «این توئیت خوبی نیست». او سپس پیام دیگری ارسال کرد تا به آقای سندرز یادآوری کند که در مخالفت با آقای سندرز او تنها نیست و دیگران هم با او موافقند. تیگِن نوشت: «شما بسیار مورد سرزنش قرار گرفته‌اید،‌ حتی در میان هواداران خود. این باید گویای مطلب مهمی برای شما باشد».

در ادامه،‌ خانم تیگِن در دفاع از موضع خود گوشزد کرد که بخش عمد دلیل آنکه ممکن است او به کاندیدای حزب دموکرات رأی ندهد،‌ طرفداران آقای سندرز هستند. او یادآور شد: «حامیان برنی باعث زوال و شکست او خواهند بود. من حتی از او متنفر نیستم، اما شما حامیان وی کاملا غیر قابل تحمل هستید. اگر می‌خواهید به برنی محبتی بکنید،‌ کمتر در برابر انتقادات مردمی مبارزه کنید». تیگِن در خاتمه نظرش گفت که حامیان سناتور سندرز از «قدرت دافعۀ بی‌نظیری» در برابر رأی دهندگان نامصمم، مانند خودش، برخوردارند.

در ماه آوریل خانم تیگِن بیان کرده بود که از یکی از ۲۱ نامزد حزب دموکرات «بیزار» است. در پاسخ توئیتی از سوی شبکه خبری «سی‌ان‌ان» خانم تیگِن ذکر کرده بود:‌ «آنچه که تاکنون می‌دانم این است که چهار نفر از این افراد را بسیار دوست دارم، از یکی از آنها بیزارم، و هنوز آماده شنیدن برنامه‌ها و راهکارهای سایرین هستم».

آن زمان در مورد اینکه اشاره خانم تیگِن به سناتور ایالت ورمونت،‌ برنی سندرز بوده، گمانه‌زنی‌هایی شده بود. هرچند آقای سندرز از حمایت خانم تیگِن برخوردار نیست،‌ در ماه آوریل،‌ این سناتور دموکرات به عنوان محبوب‌ترین نامزد انتخابات سال ۲۰۲۰ در رسانه‌های اجتماعی برگزیده شد.

© The Independent

بیشتر از زندگی