تصرف آرامگاه مهرداد بهار؛ سکوت شهرداری تهران

نویسنده دیگری در مزار مهرداد بهار، اسطوره‌شناس شهیر ایرانی دفن شده است

مزار مهرداد بهار در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا قرار دارد. این اسطوره‌شناس، نویسنده و زبان‌شناس شهیر ایرانی در سال ۱۳۷۳ درگذشت

«امیرکاووس بالازاده» که از قضا خود مدرس تئاتر و از شاگردان مهرداد بهار بوده است چند ماه پیش در مزار استادش دفن شده است.

مزار مهرداد بهار در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا قرار دارد. این اسطوره‌شناس، نویسنده و زبان‌شناس شهیر ایرانی در سال ۱۳۷۳ درگذشت و نخستین فردی بود که در این قطعه دفن شد.

چهرزاد بهار، دختر ملک‌الشعرای بهار و خواهر مهرداد بهار نخستین کسی بود که متوجه این رویداد عجیب شد.

بر اساس روایتی که او منتشر کرده، وقتی برای دیدار مزار برادرش به قطعه هنرمندان مراجعه کرده متوجه شده که فرد دیگری در قبر برادرش دفن شده و سنگ‌قبر هم تعویض شده است.

او به این اقدام اعتراض کرد و خواستار توضیح سازمان بهشت‌زهرا و شهرداری تهران شد.

چهرزاد بهار همچنین خانواده بالازاده را به غصب مزار استادشان متهم کرد و نوشت که آن‌ها را نخواهد بخشید.

پس از انتشار این متن، سحر قدیمی، همسر امیرکاووس بالازاده نیز پاسخی مبسوط منتشر کرد و ضمن دفاع از پیشینه علمی و خانوادگی همسرش و نقش او در تدوین یادنامه مهرداد بهار نوشت که این مزار ملک شخصی نبوده و مالکیت آن دولتی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه آزاد از شهرداری خواسته‌اند تا آقای بالازاده در مزار استاد و همدمش دفن شود.

آقای بالازاده در روز ۲۴ دی‌ماه سال گذشته در سن ۶۱ سالگی از دنیا رفت و چند روز پس از فوتش در مزار مهرداد بهار دفن شد.

کاوه بهار، فرزند مهرداد بهار دومین عضو خانواده بهار بود که به همراه خواهر و برادر کوچک‌ترش متنی به همراه چند سند منتشر کرد و به متن منتشر‌شده از سوی همسر آقای بالازاده پاسخ داد.

یکی از اسناد منتشر‌شده از سوی کاوه بهار، سند مالکیت مزار پدرشان است که از سوی سازمان بهشت‌زهرای تهران صادر شده است.

فرزند آقای بهار در نامه خود نوشته که خانواده آن‌ها خواهان تصحیح اشتباه پیش‌آمده و جابجایی پیکر آقای بالازاده و بازگرداندن سنگ‌قبر قبلی به‌جای خود هستند.

شهرداری تهران و سازمان بهشت‌زهرا تاکنون پاسخی به این نامه‌های سرگشاده نداده‌اند.

بیشتر از فرهنگ و هنر