ویروس کرونا چه درجه حرارتی را تحمل می‌کند؟

گروهی از دانشمندان دریافته‌اند که مقاومت ویروس کرونا در مقابل گرما بیشتر از آن‌چیزی است که تصور می‌شد

مایع حاوی ویروس کرونا پس از آنکه به مدت یک‌ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت، هنوز کدهای تولیدمثل خود را حفظ کرده بود- Social Media

مطالعه‌ جدیدی که با هدف افزایش ایمنی کادر درمان و تکنسین‌های آزمایشگاهی در برابر ویروس کرونا اجام شده است، نشان می‌دهد که این ویروس در دمای بالا نیز فعال می‌ماند.

این مطالعه توسط گروهی از دانشمندان فرانسوی به سرپرستی «رمی چارلز»، استاد دانشگاه مارسی انجام شده است.

براساس یافته‌های این گروه، مایع حاوی ویروس کرونا پس از آنکه به مدت یک‌ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت، هنوز کدهای تولیدمثل خود را حفظ کرده بود. البته ابن نمونه‌ها قابلیت انتقال‌پذیری و گسترش عفونت را از دست می‌دادند.

نمونه‌های حرارت‌دیده در این آزمایش گرچه با کاهش میزان ویروس مواجه شده بودند ولی تا پیش از نقطه جوش ویروس‌ها کاملا غیرفعال نشده بودند.

در این آزمایش، زمانی که درجه حرارت محیط این مایع به نزدیک نقطه جوش رسید، ویروس‌ها کاملا غیرفعال می‌شوند.  

فرآیند حرارت‌دهی یکی از روش‌ها برای رفع آلودگی تجهیزات پزشکی و پوشش افراد در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی است. همچنین در آزمایشگاه‌ها و برای کار بر ویروس‌های کاملا غیرفعال، نیاز به یافتن درجه حرارت لازم برای به‌دست آوردن این نمونه‌ها وجود دارد.

در سراسر جهان تقاضای فزاینده ای برای آزمایش ویروس جدید کرونا وجود دارد، اما برخی از کارها باید در آزمایشگاه‌های کمتر محافظت‌شده انجام شود که تکنسین‌های این آزمایشگاه‌ها را مستقیماً در معرض نمونه قرار می‌دهد. این امر نیاز به «غیرفعال بودن ویروس» قبل از شروع آزمایش است.

به گفته محققان، درجه حرارت ۶۰ درجه ممکن است برای نمونه‌هایی که دارای ویروس کمی هستند‌، کافی باشد زیرا می‌توانند بخش بزرگی از سویه‌های آلوده‌کننده را از بین ببرند، اما به گفته محققان، برای نمونه‌هایی که حاوی مقادیر بسیار بالایی از ویروس هستند، این حرارت کافی نیست.

بیشتر از جهان